Báo Kinh tế & Đô thị ký kết chương trình phối hợp với huyện Thường Tín

Báo Kinh tế & Đô thị ký kết chương trình phối hợp với huyện Thường Tín

Các đại biểu tham dự hội nghị ký kết chương trình phối hợp

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi pháp luật, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân huyện Thường Tín.

Cùng với đó, tuyên truyền sâu rộng, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị ký kết, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, Thường Tín là vùng đất có bề dày về lịch sử văn hóa. Trên địa bàn huyện có 462 di tích văn hóa lịch sử, trong đó có 126 di tích cấp quốc gia và cấp thành phố. Trong giai đoạn 2025 – 2030, huyện sẽ thực hiện các mục tiêu trong lộ trình xây dựng huyện trở thành quận, đây là công việc quan trọng, rất cần đến công tác thông tin tuyên truyền.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh mong muốn, trong thời gian tới, công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Báo Kinh tế & Đô thị và huyện Thường Tín sẽ được tập trung hơn, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó góp phần làm nổi bật những tiềm năng, thế mạnh của huyện. Đồng thời, khẳng định sự cố gắng phấn đấu của Nhân dân và cán bộ trên địa bàn huyện trên mọi mặt công tác trong quá trình xây dựng và phát triển huyện.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại buổi lễ

Cùng với đó, hai đơn vị sẽ phối hợp để tăng cường tuyên truyền về chủ trương đẩy mạnh đầu tư xây dựng phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; công tác triển khai các dự án trọng điểm của huyện và các dự án của Trung ương, Thành phố trên địa bàn huyện Thường Tín, nhất là dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện phấn đấu giai đoạn 2020 – 2025 huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giai đoạn 2025 – 2030 trở thành một quận của Thủ đô Hà Nội…

Lãnh đạo huyện Thường Tín và Báo Kinh tế & Đô thị ký kết chương trình phối hợp

Đại diện báo Kinh tế & Đô thị – Tổng Biên tập Nguyễn Thành Lợi nhất trí cao với ý kiến của lãnh đạo huyện Thường Tín trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa hai bên. Đồng thời cho biết, việc phối hợp tuyên truyền giữa báo Kinh tế & Đô thị với các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện của Thành phố là một trong những nhiệm vụ được Thành phố giao.

“Đối với huyện Thường Tín, đây là giai đoạn rất quan trọng và là nhiệm vụ nặng nề của huyện trong quá trình xây dựng huyện thành quận trong giai đoạn 2025 – 2030. Báo Kinh tế & Đô thị sẽ đồng hành cùng huyện trong công tác tuyên truyền, góp phần giúp huyện thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu Thành phố đề ra; tạo dựng niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội” – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Hồng Thái – Ảnh: Phạm Hùng