Bí thư Thành ủy TPHCM nhận thêm nhiệm vụ

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận thêm nhiệm vụ

Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Tiểu ban Văn kiện gồm 22 người. Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng Tiểu ban.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (phải) trao đổi với cán bộ chủ chốt thành phố tại một hội nghị Thành ủy. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó trưởng Tiểu ban.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm Phó trưởng Tiểu ban Thường trực.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cũng đảm nhận nhiệm vụ Phó trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM kế hoạch chuẩn bị báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các văn kiện khác trình đại hội.

Tiểu ban Văn kiện có Tổ Biên tập giúp việc do Trưởng Tiểu ban đề xuất và Thường trực Thành ủy quyết định.

Tổ Biên tập được giao nhiệm vụ giúp Tiểu ban Văn kiện tổ chức nghiên cứu các chuyên đề có liên quan; trực tiếp soạn thảo, biên tập, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII.

Tổ Biên tập được làm việc với các cấp, các ngành về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết, chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII.

Ngô Tùng