Bộ Công Thương điều động bổ nhiệm loạt cán bộ

Bộ Công Thương điều động bổ nhiệm loạt cán bộ

Lễ công bố quyết định về bổ nhiệm cán bộ được tổ chức chiều ngày 1/3/2023

Theo đó, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị định, Nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó có Bộ Công Thương; Căn cứ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; Đồng thời, theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch sử dụng cán bộ, công chức, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về công tác cán bộ tại một số đơn vị thuộc Bộ.

Cụ thể, điều động, bổ nhiệm bà Lê Hoàng Oanh – Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á – châu Phi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Huy Sơn – nguyên Tham tán Công sứ phụ trách thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Điều động, bổ nhiệm ông Phùng Mạnh Ngọc – Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về công tác tại Văn phòng Bộ và làm Thư ký Bộ trưởng; Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Quốc Anh – Quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) nhận công tác tại Bộ Công Thương và giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á – châu Phi; Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng giao ông Nguyễn Văn Minh – Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương phụ trách Báo Công Thương đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Nhật Thu