Bé 3 t.uổi t.v.ong sau 1 tháng bị chó dại cắn

Bé 3 t.uổi t.v.ong sau 1 tháng bị chó dại cắn

sᴀᴜ ᴋʜɪ sốᴛ ᴠà đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ᴄʜáᴜ ʜ ʟêɴ ᴄơɴ ᴄᴏ ɢɪậᴛ, ɴóɪ sảɴɢ ᴠà ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴄàᴏ ᴄấᴜ, ᴄắɴ ɴɢườɪ ᴄʜăᴍ sóᴄ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟻, ᴛɪɴ ᴛừ ᴜʙɴᴅ xã Đồɴɢ ʜóᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ ( ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã ɴàʏ ᴠừᴀ ᴄó ᴍộᴛ ᴄʜáᴜ ʙé ʙᴀ ᴛ.ᴜổɪ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴠì ʙị ᴄʜó ᴅạɪ ᴄắɴ.

ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ᴄʜáᴜ ɴɢʜ (𝟹 ᴛ.ᴜổɪ, ở ᴛʜôɴ ᴛʜᴜậɴ ʜᴏᴀɴ, xã Đồɴɢ ʜóᴀ).

Ảnh minh họa. Ảnh: BẢO THIÊN

ᴛʀướᴄ đó ᴋʜᴏảɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜáɴɢ, ᴄʜáᴜ ʜ ʙị ᴄʜó ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴᴜôɪ ᴄắɴ ᴠàᴏ ᴠùɴɢ ᴍặᴛ. ᴋʜᴏảɴɢ ʙᴀ ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ᴄᴏɴ ᴄʜó ɴàʏ ʙị ᴄ.ʜếᴛ ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ ᴄʜáᴜ ʜ ᴋʜôɴɢ đưᴀ ᴄʜáᴜ đɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ ᴅạɪ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟶-𝟻, ᴄʜáᴜ ʜ ʙị sốᴛ ᴠà đượᴄ đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ để ᴋʜáᴍ, đượᴄ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ʙị ʙệɴʜ ᴠɪêᴍ ʀᴜộᴛ. ᴄʜáᴜ ʜ sᴀᴜ đó ʟêɴ ᴄơɴ ᴄᴏ ɢɪậᴛ, ɴóɪ sảɴɢ ᴠà ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴄàᴏ ᴄấᴜ, ᴄắɴ ɴɢườɪ ᴄʜăᴍ sóᴄ…ɴêɴ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ-ᴄᴜʙᴀ Đồɴɢ ʜớɪ. Đếɴ ᴛốɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟶-𝟻, ᴄʜáᴜ ʜ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ-ᴄᴜʙᴀ Đồɴɢ ʜớɪ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ, ᴄʜáᴜ ʜ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴅᴏ ʙệɴʜ ᴅạɪ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʀướᴄ đó ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ʜ ᴄó ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴄʜị ᴇᴍ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ʙị ᴄᴏɴ ᴄʜó ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴄàᴏ ᴠàᴏ ᴍặᴛ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ʜ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴅᴏ ʙệɴʜ ᴅạɪ, sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟷-𝟻, ɢɪᴀ đìɴʜ đã đưᴀ ʜᴀɪ ᴄʜáᴜ ᴄòɴ ʟạɪ đếɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴅự ᴘʜòɴɢ ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ để ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴅạɪ.