Bình Định: Giám đốc trung tâm văn hóa độ.ᴛ ᴛ.ử khi đang phát biểu

Bình Định: Giám đốc trung tâm văn hóa độ.ᴛ ᴛ.ử khi đang phát biểu

Đᴀɴɢ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ở ʟễ ᴛᴜʏêɴ ᴅươɴɢ ᴄáᴄ ᴠậɴ độɴɢ ᴠɪêɴ đạᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ xᴜấᴛ sắᴄ ᴛạɪ sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs 𝟹𝟸, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴠăɴ ʜóᴀ – ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ʜᴜʏệɴ độᴛ ɴɢộᴛ đổ ɢụᴄ ᴠà ǫᴜᴀ đờɪ.

sáɴɢ 𝟷-𝟼, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜùɴɢ – ʙí ᴛʜư ʜᴜʏệɴ ủʏ ᴛᴜʏ ᴘʜướᴄ (ʙìɴʜ Địɴʜ) – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴠăɴ ʜóᴀ – ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴠừᴀ độᴛ ɴɢộᴛ ǫᴜᴀ đờɪ ở ʙᴜổɪ ᴛᴜʏêɴ ᴅươɴɢ ᴄáᴄ ᴠậɴ độɴɢ ᴠɪêɴ đạᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ xᴜấᴛ sắᴄ ᴛạɪ sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs 𝟹𝟸.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʜùɴɢ, ɴɢàʏ 𝟹𝟷-𝟻, ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏ ᴘʜướᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙᴜổɪ ʟễ ᴛᴜʏêɴ ᴅươɴɢ, ᴋʜᴇɴ ᴛʜưởɴɢ ᴄáᴄ ᴠậɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ǫᴜê ở ᴛᴜʏ ᴘʜướᴄ đạᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ xᴜấᴛ sắᴄ ᴛạɪ sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs 𝟹𝟸.

ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴠăɴ ʜᴏá – ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ – ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏ ᴘʜướᴄ, ʙìɴʜ Địɴʜ. Ảɴʜ: ᴅᴛ

ᴋʜɪ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴏàɴɢ ǫᴜᴀɴɢ (𝟺𝟼 ᴛᴜổɪ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴠăɴ ʜóᴀ – ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ʜᴜʏệɴ) đᴀɴɢ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛᴜʏêɴ ᴅươɴɢ ᴄáᴄ ᴠậɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ ɴɢã ɢụᴄ xᴜốɴɢ.

ᴍọɪ ɴɢườɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠà ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ sơ ᴄứᴜ, đưᴀ ôɴɢ ǫᴜᴀɴɢ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ Địɴʜ ɴʜưɴɢ ʀấᴛ đáɴɢ ᴛɪếᴄ ʟà ôɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

ʙáᴄ sĩ ᴠõ ᴛʜàɴʜ ɴᴀᴍ ʙìɴʜ – ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ Địɴʜ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟúᴄ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ôɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ʙị ᴄʜảʏ ᴍáᴜ ᴠùɴɢ ᴛʜâɴ ɴãᴏ (xᴜấᴛ ʜᴜʏếᴛ ᴛʜâɴ ɴãᴏ), ɴɢưɴɢ ʜô ʜấᴘ, đưᴀ ᴠô ᴛʜở ᴍáʏ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜɪệᴜ ǫᴜả.

“ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị xᴜấᴛ ʜᴜʏếᴛ ᴛʜâɴ ɴãᴏ ᴋʜɪếɴ ứᴄ ᴄʜế ʜô ʜấᴘ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ đượᴄ”, ôɴɢ ʙìɴʜ ɴóɪ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴠăɴ ʜóᴀ – ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏ ᴘʜướᴄ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴏàɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴛừɴɢ ʟà ʙí ᴛʜư ʜᴜʏệɴ Đᴏàɴ ᴛᴜʏ ᴘʜướᴄ.