Con Cưng: Tham vọng cán mốc 1.000 cửa hàng, nợ phải trả hơn 2.400 tỷ, lãi chưa đến 5 tỷ

Con Cưng: Tham vọng cán mốc 1.000 cửa hàng, nợ phải trả hơn 2.400 tỷ, lãi chưa đến 5 tỷ

Đến cuối năm 2021 tổng nợ phải trả là 1.856 tỷ đồng, thì đến cuối năm ngoái con số này đã tăng lên 2.444 tỷ đồng, gấp 3,35 lần vốn chủ sở hữu và tăng 588 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

CTCP Đầu tư Con Cưng vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 (kỳ báo cáo từ 1/1/2022 đến 31/12/2022). Theo đó, năm ngoái doanh nghiệp này vẫn có lãi, tuy nhiên mức lãi sau thuế lại chưa đến 5 tỷ đồng. Điều kỳ lạ là vào năm 2021 khi dịch bệnh đang ‘hoành hành’, ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh, kinh tế thì lợi nhuận sau thuế của Con Cưng khi đó vẫn đạt 90 tỷ đồng.

Lý do tình hình kinh doanh năm vừa rồi không khả quan không được phía Con Cưng chia sẻ rõ. Những khoản nợ phải trả của công ty này cũng đang tăng mạnh. Cụ thể, đến cuối năm 2021 tổng nợ phải trả là 1.856 tỷ đồng, thì đến cuối năm ngoái con số này đã tăng lên 2.444 tỷ đồng, gấp 3,35 lần vốn chủ sở hữu và tăng 588 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Năm 2021, thương hiệu này gây chú ý khi đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu tổng giá trị 115 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tuần. Cả 2 lô trái phiếu này đều đã đáo hạn trong năm 2022, trong đó 1 lô đáo hạn vào tháng 1 và 1 lô đáo hạn vào tháng 7. Vào tháng 6/2019 và tháng 7/2020, thương hiệu này cũng 2 lần phát hành trái phiếu tổng giá trị hơn 137 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều đã đáo hạn. Hiện tại dư nợ trái phiếu của Con Cưng đã giảm về 0.

Cũng vào năm 2021, Con Cưng đã tuyên bố tham vọng cán mốc 1.000 siêu thị, cửa hàng, trải rộng khắp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số liệu được thể hiện trên website thương hiệu cho thấy:

– 230: con số cửa hàng Con Cưng, bao gồm 200 siêu thị Con Cưng và 30 siêu thị Toycity trải rộng trên 40 tỉnh thành cả nước.
– 400: là tổng số siêu thị Con Cưng, Toycity & CF (Con Cưng Fashion) tính đến hết năm 2018
– 1.000: là tổng số siêu thị Con Cưng, Toycity & CF (Con Cưng Fashion) dự kiến đạt được tính đến cuối năm 2021

Tuy nhiên, con số 1000 thể hiện trên website vẫn chỉ đi cùng hai từ “dự kiến”. Hiện tại, con số cửa hàng, siêu thị của Con Cưng chưa được cập nhật.