Giám đốc đánh Phó chủ tịch xã chấn thương s.ọ l.ão

Giám đốc đánh Phó chủ tịch xã chấn thương s.ọ l.ão

ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɴ ʟấᴘ ᴍặᴛ ʙằɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ, ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ (ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ᴀɴ ᴛʜượɴɢ, ᴛᴘ. ʜảɪ ᴅươɴɢ, ʜảɪ ᴅươɴɢ) đã ʙị 𝟸 đốɪ ᴛượɴɢ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛớɪ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ, ɢãʏ xươɴɢ ᴍũɪ ʙêɴ ᴘʜảɪ, ɢãʏ 𝟸 ʀăɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴛùɴɢ (sɴ𝟷𝟿𝟾𝟺) ʟà ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ɴᴀᴍ ᴀɴʜ ở xã ᴀɴ ᴛʜượɴɢ (ᴛᴘ. ʜảɪ ᴅươɴɢ, ᴛỉɴʜ ʜảɪ ᴅươɴɢ). ᴛùɴɢ đượᴄ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜᴜê ᴄʜở ᴄáᴛ đổ sᴀɴ ʟấᴘ ᴍặᴛ ʙằɴɢ để xâʏ ᴅựɴɢ ɴʜà xưởɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴛùɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ 𝟻 ʟáɪ xᴇ ô ᴛô ᴛảɪ, xᴇ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴍạɴʜ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟹, ᴛʀú ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ɴᴀᴍ Đồɴɢ) ᴄʜở ᴄáᴛ đổ ᴠàᴏ ᴛʜửᴀ đấᴛ ở ᴛʜôɴ ᴄʜùᴀ ᴛʜượɴɢ, xã ᴀɴ ᴛʜượɴɢ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ sᴀɴ ʟấᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ.

ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜᴜê ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴛùɴɢ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ɴêɴ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟸, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ đổ ᴄáᴛ sᴀɴ ʟấᴘ ᴍặᴛ ʙằɴɢ ɴêᴜ ᴛʀêɴ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ᴀɴ ᴛʜượɴɢ đã ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ 𝟸 ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ.

ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ số 𝟸 ᴅᴏ ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ᴀɴ ᴛʜượɴɢ ʟàᴍ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ; ôɴɢ ɴ.ᴛ.ᴀ. ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ᴛʜủʏ ʟợɪ, ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ʟàᴍ ᴛổ ᴠɪêɴ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟺 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟸, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sᴀɪ ᴘʜạᴍ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ ᴠà 𝟸 ᴄáɴ ʙộ ᴋʜáᴄ đếɴ ɴʜắᴄ ɴʜở.

Đếɴ 𝟷𝟽 ɢɪờ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴍộᴛ ʟáɪ xᴇ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜở ᴄáᴛ sᴀɴ ʟấᴘ ɴêɴ đᴏàɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜủ đấᴛ ᴠề ᴛʀụ sở ᴜʙɴᴅ xã ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ. ʟúᴄ ɴàʏ ʟáɪ xᴇ ɴóɪ ᴛʀêɴ đỗ xᴇ ô ᴛô ᴛạɪ ᴄổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʀồɪ ᴄùɴɢ ᴛùɴɢ, ᴍạɴʜ ᴠà 𝟹 ɴɢườɪ ɴữᴀ ʀᴀ ǫᴜáɴ ᴜốɴɢ ʙɪᴀ.

Đếɴ 𝟸𝟷 ɢɪờ 𝟸𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ ᴠà ôɴɢ ɴ.ᴛ.ᴀ đᴀɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴɢʜĩᴀ ᴛʀᴀɴɢ ʟɪệᴛ sĩ xã ᴀɴ ᴛʜượɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ, ᴛʜấʏ xᴇ ʟáɪ xᴇ ᴄʜᴜẩɴ ʙị đổ ᴄáᴛ sᴀɴ ʟấᴘ ɴêɴ 𝟸 ôɴɢ ᴠàᴏ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴛùɴɢ ᴠẫɴ ʙảᴏ ʟáɪ xᴇ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đổ ᴄáᴛ ʀồɪ ʟáɪ xᴇ ʜướɴɢ ʀᴀ đườɴɢ.

Ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ ᴠà ôɴɢ ɴ.ᴛ.ᴀ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟáɪ ᴅừɴɢ xᴇ để ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜì ᴛùɴɢ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛáᴛ 𝟸 ᴘʜáᴛ ᴠàᴏ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ôɴɢ ᴛ.ᴀ đᴀɴɢ độɪ ʟàᴍ ᴛᴜộᴛ ᴍũ. sᴀᴜ đó đốɪ ᴛượɴɢ ʀồɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đấᴍ, đá ᴠàᴏ đầᴜ ᴠà ʙụɴɢ ôɴɢ ᴛ.ᴀ. ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴍạɴʜ ᴄũɴɢ đẩʏ ᴠàᴏ ɴɢựᴄ ɴêɴ ôɴɢ ᴛ.ᴀ ʙỏ ᴄʜạʏ.

ʟúᴄ ɴàʏ ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ đứɴɢ ở đầᴜ ᴍộᴛ xᴇ ô ᴛô ᴋʜáᴄ để ɴɢăɴ ᴄảɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴛàɪ xế đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ đɪ ᴛʜì ʙị ᴛùɴɢ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ đáɴʜ ᴠàᴏ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ. Ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ ʙỏ ᴄʜạʏ ʀᴀ đườɴɢ ᴛỉɴʜ 𝟹𝟿𝟶, ᴛùɴɢ đᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅùɴɢ ᴄʜâɴ đạᴘ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ôɴɢ ʜᴀɴʜ, ᴋʜɪếɴ ôɴɢ ʜᴀɴʜ ɴɢã xᴜốɴɢ đấᴛ ở ᴛư ᴛʜế ɴɢồɪ ʙệᴛ, ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴄʜốɴɢ xᴜốɴɢ đấᴛ. ʟúᴄ ɴàʏ, ᴛùɴɢ ᴠà ᴍạɴʜ ɴʜảʏ ᴠàᴏ. ᴍạɴʜ ᴅùɴɢ ᴄʜâɴ đá ᴠàᴏ ᴍặᴛ, đầᴜ ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ; ᴛùɴɢ ᴅùɴɢ ᴄʜâɴ đạᴘ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ɴ.ᴠ.ʜ. sᴀᴜ đó, ᴛùɴɢ ʙảᴏ ᴍạɴʜ đɪ ᴠề.

sự ᴠɪệᴄ đã ᴋʜɪếɴ ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ ʙị ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ, ɢãʏ xươɴɢ ᴍũɪ ʙêɴ ᴘʜảɪ, ɢãʏ 𝟸 ʀăɴɢ.

Ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ɴᴀᴍ sáᴄʜ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ (ʜà ɴộɪ), ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʜảɪ ᴅươɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟺-𝟷𝟹/𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟸. ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ, ôɴɢ ɴ.ᴠ.ʜ ʙị ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴄơ ᴛʜể ᴅᴏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ɢâʏ ɴêɴ ʟà 𝟻𝟻%.

ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴛùɴɢ ᴠà ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴍạɴʜ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề ᴛộɪ ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ.

ʜộɪ đồɴɢ xéᴛ xử ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ. ʜảɪ ᴅươɴɢ đã ᴛòᴀ ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴛùɴɢ 𝟼 ɴăᴍ 𝟼 ᴛʜáɴɢ ᴛù, ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴍạɴʜ 𝟻 ɴăᴍ 𝟼 ᴛʜáɴɢ ᴛù ᴠề ᴛộɪ ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴠề ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴅâɴ sự, 𝟸 ʙị ᴄáᴏ ᴄòɴ ᴘʜảɪ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙị ʜạɪ số ᴛɪềɴ ʜơɴ 𝟹𝟼𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.