Hɪệп тгườпɡ ᴆầʏ áᴍ ảпh, Bà con có ai trên chuyến xe này không

Hɪệп тгườпɡ ᴆầʏ áᴍ ảпh, Bà con có ai trên chuyến xe này không

Đᴀɴɢ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ɴᴀᴍ-ʙắᴄ, xᴇ ᴋʜáᴄʜ ɢɪườɴɢ ɴằᴍ ᴠᴀ ᴠàᴏ ᴅảɪ ᴘʜâɴ ᴄáᴄʜ ʙê ᴛôɴɢ ɢɪữᴀ đườɴɢ, ʀớᴛ ʙáɴʜ, ᴍấᴛ ʟáɪ, ǫᴜᴀʏ 𝟷𝟾𝟶 độ, ʟàᴍ ʜơɴ 𝟸𝟶 ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴍộᴛ ᴘʜᴇɴ ʜᴏảɴɢ ʟᴏạɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟸ʜ𝟸𝟶 ᴛốɪ 𝟸𝟸/𝟷𝟷, xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʙɪểɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ 𝟺𝟽ʙ-𝟶𝟶𝟸.𝟾… (ᴄʜưᴀ ʀõ ᴛàɪ xế) ᴄʜở ʜơɴ 𝟸𝟶 ᴋʜáᴄʜ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷ᴀ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ɴᴀᴍ-ʙắᴄ, đɪ ᴛừ Đắᴋ ʟắᴋ ᴠề ᴛʜáɪ ʙìɴʜ.
xᴇ ᴋʜáᴄʜ ɢɪườɴɢ ɴằᴍ ʀớᴛ ʙáɴʜ, ʜư ʜỏɴɢ ɴặɴɢ ᴘʜầɴ đầᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴀ ᴠàᴏ ᴅảɪ ᴘʜâɴ ᴄáᴄʜ ʙê ᴛôɴɢ ɢɪữᴀ đườɴɢ

 

ᴋʜɪ ᴛớɪ địᴀ ᴘʜậɴ ᴛʜôɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟươɴɢ, xã ǫᴜảɴɢ xᴜâɴ, ʜᴜʏệɴ ǫᴜảɴɢ ᴛʀạᴄʜ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜì ɢặᴘ ᴛʀờɪ ᴍưᴀ, xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴠᴀ ᴠàᴏ ᴅảɪ ᴘʜâɴ ᴄáᴄʜ ʙê ᴛôɴɢ ɢɪữᴀ đườɴɢ.

ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴅảɪ ᴘʜâɴ ᴄáᴄʜ ʙê ᴛôɴɢ ʙị ᴠỡ, xê ᴅịᴄʜ ǫᴜᴀ ʟàɴ đườɴɢ đốɪ ᴅɪệɴ, xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʀớᴛ ʙáɴʜ ʙêɴ ᴛàɪ xế ɴêɴ ᴍấᴛ ʟáɪ, đảᴏ ᴍạɴʜ 𝟸 ᴠòɴɢ ʜơɴ 𝟻𝟶ᴍ ʀồɪ ǫᴜᴀʏ ɢầɴ 𝟷𝟾𝟶 độ, ʟàᴍ ʜơɴ 𝟸𝟶 ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀêɴ xᴇ ᴍộᴛ ᴘʜᴇɴ ʜᴏảɴɢ ʟᴏạɴ. ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴄả ᴛàɪ xế ᴠà ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀêɴ xᴇ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ʙị ᴛʜươɴɢ; xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʙị ʜư ʜỏɴɢ ɴặɴɢ ᴘʜầɴ đầᴜ.
ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴛàɪ xế ᴠà 𝟸𝟶 ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà ᴄsɢᴛ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ đã ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ sự ᴄố, đɪềᴜ ᴛɪếᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴋʜôɴɢ để xảʏ ʀᴀ ùɴ ᴛắᴄ.

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄáᴄ ɴɢàɴʜ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.