Mẹ nạn nhân v.ụ th.ảm á.n ở Khánh Hoà: ‘Tôi tưởng con rể chỉ doạ’

Mẹ nạn nhân v.ụ th.ảm á.n ở Khánh Hoà: ‘Tôi tưởng con rể chỉ doạ’

ʙà Đɪɴʜ ᴛʜị ᴀ, 𝟽𝟼 ᴛᴜổɪ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ʀể ᴘʜᴀɴ ᴅᴀɴʜ ʜưɴɢ sáᴛ ʜạɪ ᴄᴏɴ ʙà, ᴄʜáᴜ ɢáɪ ᴠà ɴɢườɪ ʜàɴɢ xóᴍ, đã xảʏ ʀᴀ ᴄãɪ ᴠã ᴠớɪ ᴠợ.

“Đêᴍ ᴄʜúɴɢ ɴó ᴄãɪ ɴʜᴀᴜ, ᴛôɪ ᴛưởɴɢ ʜưɴɢ ᴅọᴀ ᴠợ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ ᴄʜᴜʏệɴ. ᴀɪ ɴɢờ đếɴ sáɴɢ ɴó ʟạɪ ʀᴀ ᴛᴀʏ ᴛàɴ ɴʜẫɴ ɴʜư ᴠậʏ”, ʙà ᴀ ɴóɪ, ɴɢàʏ 𝟹/𝟼.

ᴘʜᴀɴ ᴅᴀɴʜ ʜưɴɢ, 𝟹𝟽 ᴛᴜổɪ, đᴀɴɢ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ ᴠì ʟà ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ đâᴍ ᴄʜếᴛ ᴠợ ʟý ᴛʜị ᴛʜùʏ ᴠâɴ; ʟý ᴍɪɴʜ ɴɢᴜʏệᴛ, 𝟷𝟿 ᴛᴜổɪ (ᴄʜáᴜ ɢọɪ ᴄʜị ᴠâɴ ʟà ᴅì); ʙà ʜồ ᴛʜị ᴅɪ, 𝟺𝟽 ᴛᴜổɪ (ʜàɴɢ xóᴍ). ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʜưɴɢ ᴄó 𝟹 ᴄᴏɴ, sốɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ʙà ᴀ ᴠà ɴɢᴜʏệᴛ ᴛạɪ xã ᴅɪêɴ xᴜâɴ, ʜᴜʏệɴ ᴅɪêɴ ᴋʜáɴʜ.

ʙà Đɪɴʜ ᴛʜị ᴀ, ᴍẹ ᴄʜị ʟý ᴛʜị ᴛʜᴜỳ ᴠâɴ, ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠụ sáᴛ ʜạɪ ʙᴀ ɴɢườɪ ở ᴋʜáɴʜ ʜᴏà. Ảɴʜ: ʙùɪ ᴛᴏàɴ

ʙà ᴀ ᴋể, ᴛốɪ 𝟷/𝟼, ᴄʜị ᴠâɴ đɪ ʟàᴍ ᴛừ ɴʜᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴠề, ᴛʜấʏ ʜưɴɢ sᴀʏ ʀượᴜ đậᴘ ᴘʜá đồ đạᴄ ɴêɴ ᴄự ᴄãɪ. ʙị ʜưɴɢ ᴅọᴀ ɢɪếᴛ ɴêɴ ᴄʜị ᴄùɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ sᴀɴɢ ɴʜà ʙà ɴɢᴏạɪ sáᴛ ʙêɴ ɴɢủ.

ʀạɴɢ sáɴɢ ʜôᴍ sᴀᴜ, ʜưɴɢ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ǫᴜᴀ ɴʜà ʙà ᴀ ɢõ ᴄửᴀ. ᴋʜɪ ɴɢᴜʏệᴛ ʙướᴄ ʀᴀ, ᴀɴʜ ᴛᴀ đâᴍ ɢụᴄ. ɴɢʜᴇ ᴛɪếɴɢ ᴄʜáᴜ ɢáɪ ᴋêᴜ ᴄứᴜ, ᴄʜị ᴠâɴ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄʜạʏ ʀᴀ ᴄũɴɢ ʙị ʜưɴɢ đâᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜáᴛ, ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴄᴏɴ ɢáɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜứᴄ ɢɪấᴄ ᴛʜấʏ ᴍẹ ᴠà ᴄʜị ɴằᴍ ɢụᴄ ᴛʀêɴ ᴠũɴɢ ᴍáᴜ, ᴄòɴ ʜưɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜᴀʏ ǫᴜầɴ áᴏ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ɴʜà, ʟɪềɴ ᴄʜạʏ sᴀɴɢ ɴʜà đốɪ ᴅɪệɴ ɢọɪ ʙà ᴅɪ ᴋêᴜ ᴄứᴜ. ᴋʜɪ ʙà ǫᴜᴀ đếɴ ʜɪêɴ ɴʜà, ʜưɴɢ đâᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜáᴛ ᴄʜí ᴍạɴɢ.

ʙà ᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜưɴɢ ᴛʀướᴄ ɢɪờ íᴛ đáɴʜ đậᴘ ᴠợ ᴄᴏɴ, ɴʜɪềᴜ ʟúᴄ ᴄʜửɪ ᴍắɴɢ ʀồɪ ᴛʜôɪ. ʜᴀɪ ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴀɴʜ ᴛᴀ íᴛ đɪ ʟàᴍ, ᴄòɴ ᴠâɴ đɪ ɢɪúᴘ ᴠɪệᴄ ở ɴʜᴀ ᴛʀᴀɴɢ ʟấʏ ᴛɪềɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀảɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ. ᴛʜấʏ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄᴏɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ ʙà ᴄʜᴏ ᴍảɴʜ đấᴛ ᴄấᴛ ɴʜà ở.

“ɴɢàʏ ᴛʜườɴɢ, ᴅù ᴄʜồɴɢ ɴóɪ ɢì ᴄᴏɴ ᴠâɴ ᴠẫɴ ʙêɴʜ, ɴʜẫɴ ɴʜịɴ. ɴó ᴍᴜốɴ ɢɪữ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ, ᴍᴜốɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʀọɴ ᴠẹɴ”, ʙà ᴀ ɴóɪ. ʙᴜổɪ sáɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜ đó ʙà đɪ ᴄʜợ ᴛừ ʀấᴛ sớᴍ để ʙᴜôɴ ʙáɴ, ᴄòɴ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴠâɴ đượᴄ ɴɢʜỉ ʜè ɴêɴ đã sᴀɴɢ ɴʜà ᴄậᴜ ở xã ʙêɴ ᴄʜơɪ.

ᴄʜồɴɢ ʙà ᴅɪ – ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛʜảᴏ, 𝟻𝟶 ᴛᴜổɪ, ᴄòɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴠẻ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴋʜɪ ɴʜắᴄ ʟạɪ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴠợ ʙị đâᴍ ᴄʜếᴛ. ᴛʀướᴄ đó, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴅậʏ sớᴍ ᴄʜᴜẩɴ ʙị đɪ ʟàᴍ ᴘʜụ ʜồ ᴛʜì ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴠâɴ ᴄʜạʏ sᴀɴɢ ᴋêᴜ ᴄứᴜ. ʙà ᴅɪ ᴛấᴛ ᴛả ᴄʜạʏ ǫᴜᴀ.

“ᴋʜɪ ᴛôɪ sᴀɴɢ đếɴ ɴơɪ ᴛʜì ᴠợ đã ʙị ɴó (ʜưɴɢ) đâᴍ. ɴó ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ᴄʜạʏ ǫᴜᴀ ʀẫʏ ᴋᴇᴏ ɢầɴ đó ᴛẩᴜ ᴛʜᴏáᴛ. ᴛôɪ ᴄố ɢắɴɢ sơ ᴄứᴜ ᴠợ ɴʜưɴɢ ǫᴜá ᴍᴜộɴ”, ôɴɢ ᴛʜảᴏ ɴóɪ.

ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴄơ độɴɢ đưᴀ ᴄʜó ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ ʜᴜɴɢ ᴛʜủ. Ảɴʜ: ʙùɪ ᴛᴏàɴ

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ áɴ ᴍạɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ đã ʜᴜʏ độɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự, ᴄảɴʜ sáᴛ ᴄơ độɴɢ ᴠà ᴄʜó ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ʟầɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅấᴜ ᴠếᴛ ʜưɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ.