Phụ huynh phẫn nộ khi học sinh bị ph.ạt vì quay cờ nhíp cô giáo tú.m c.ổ á.o, k.éo l.ê nữ sinh

Phụ huynh phẫn nộ khi học sinh bị ph.ạt vì quay cờ nhíp cô giáo tú.m c.ổ á.o, k.éo l.ê nữ sinh

ɴʜɪềᴜ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ, ʜọᴄ sɪɴʜ ʙàʏ ᴛỏ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀướᴄ ᴠɪệᴄ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ Đᴀ ᴘʜúᴄ (sóᴄ sơɴ, ʜà ɴộɪ) ɴóɪ sẽ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ ǫᴜᴀʏ, ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴄʟɪᴘ ᴄô ɢɪáᴏ ᴛúᴍ ᴄổ áᴏ, ᴋéᴏ ʟê ʜọᴄ sɪɴʜ.

 

ʜọᴄ sɪɴʜ ʙị ᴄô ɢɪáᴏ ᴛúᴍ ᴄổ áᴏ ᴋéᴏ ʟê ᴠàᴏ ʟớᴘ. Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ

ᴘʜẫɴ ɴộ ᴠì ɴʜà ᴛʀườɴɢ xᴇᴍ xéᴛ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴠɪᴅᴇᴏ

ᴍớɪ đâʏ, ᴛʜầʏ ɴɢᴜʏễɴ ᴅᴜʏ ʜɪềɴ, ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ Đᴀ ᴘʜúᴄ (sóᴄ sơɴ, ʜà ɴộɪ) ɴóɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄô ɢɪáᴏ ᴛúᴍ ᴄổ áᴏ, ᴋéᴏ ʟê ɴữ sɪɴʜ: “ɴếᴜ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟà ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟᴜậᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ, ɴʜà ᴛʀườɴɢ sẽ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ”.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ đã ᴛỏ ʀᴀ ʙấᴛ ʙìɴʜ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ, ᴇᴍ ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ ᴍɪɴʜ ᴀɴʜ (ᴛʜᴄs – ᴛʜᴘᴛ ɴɢᴜʏễɴ ᴛấᴛ ᴛʜàɴʜ, ʜà ɴộɪ) ʙàʏ ᴛỏ: “ᴠɪệᴄ ǫᴜᴀʏ ᴠà ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴄô ɢɪáᴏ đã ɢɪúᴘ ᴄáᴄ ʙạɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛố ᴄáᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀáɪ đếɴ đôɴɢ đảᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ, ᴛạɪ sᴀᴏ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ʟạɪ xử ᴘʜạᴛ ʙạɴ ấʏ? ᴇᴍ ᴛʜấʏ ǫᴜá ᴠô ʟý!”.

ᴄùɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ, ᴇᴍ ᴛʀườɴɢ sơɴ (ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜʏêɴ sư ᴘʜạᴍ, ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʀằɴɢ: “ᴇᴍ ɴɢʜĩ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ xử ᴘʜạᴛ ʙạɴ ʜọᴄ sɪɴʜ, ʙởɪ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ᴅũɴɢ ᴄảᴍ đứɴɢ ʟêɴ ᴛố ᴄáᴏ ấʏ, ᴄó ʟẽ sẽ ᴄòɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠụ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄ sẽ xảʏ ʀᴀ. ᴠɪệᴄ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀáɪ ᴄũɴɢ ɢɪúᴘ ɴóɪ ʟêɴ ᴛíɴʜ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴠấɴ đề.

ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ đềᴜ ʀấᴛ ᴘʜẫɴ ɴộ sᴀᴜ ᴄáᴄʜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄủᴀ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ Đᴀ ᴘʜúᴄ (sóᴄ sơɴ, ʜà ɴộɪ). Ảɴʜ: ɴɢọᴄ ᴍᴀɪ

ᴛʜêᴍ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, ʙạɴ ᴠũ ʟê ᴘʜươɴɢ ᴛʜảᴏ (sɪɴʜ ᴠɪêɴ ʜọᴄ ᴠɪệɴ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ) ᴄʜɪᴀ sẻ: “ᴍìɴʜ ᴛʜấʏ ᴄáᴄʜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ đᴀɴɢ ǫᴜá ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ. ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄầɴ xᴇᴍ xéᴛ ʟạɪ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ đã ᴛʜậᴛ sự ᴄôɴɢ ʙằɴɢ, ʟà ɴơɪ ᴀɴ ᴛᴏàɴ để ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ɢửɪ ɢắᴍ ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ ʜᴀʏ ᴄʜưᴀ”.

ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄầɴ đượᴄ ᴛʀᴀᴏ ǫᴜʏềɴ ɢɪáᴍ sáᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ

ʙấᴛ ʙìɴʜ ᴠớɪ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ, ᴀɴʜ Đỗ ɴɢọᴄ ʜà (ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ, ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʜàɴʜ độɴɢ đáɴɢ ǫᴜý ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ɢɪáᴍ ʜɪệᴜ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄʜíɴʜ ʟà đứɴɢ ʀᴀ xɪɴ ʟỗɪ ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ.

ᴀɴʜ ʜà ʙứᴄ xúᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ: “ᴛừ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʜɪểᴜ ᴠấɴ ɴạɴ ʙạᴏ ʟựᴄ ʜọᴄ đườɴɢ ᴄʜỉ xảʏ ʀᴀ ɢɪữ ᴄáᴄ ʙạɴ ʜọᴄ sɪɴʜ, ɴʜưɴɢ đôɪ ᴋʜɪ ʙạᴏ ʟựᴄ ʜọᴄ đườɴɢ ᴄòɴ đếɴ ᴛừ ᴄʜíɴʜ ᴄáᴄ ᴛʜầʏ ᴄô ɢɪáᴏ. ɴʜɪềᴜ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ đã ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ ᴠà đượᴄ ʙáᴏ ᴄʜí ᴘʜảɴ áɴʜ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.

ʀõ ʀàɴɢ ᴠɪệᴄ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴘʜổ ʙɪếɴ đã ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴛố ᴄáᴏ ɴêɴ sự ᴛʜậᴛ ᴍà ʙấʏ ʟâᴜ ɴᴀʏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙỏ ǫᴜᴀ, ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ”.

Ôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴋɪêɴ (ᴄầᴜ ɢɪấʏ) ᴄʜɪᴀ sẻ: “ʜàɴʜ ᴠɪ xᴇᴍ xéᴛ xử ᴘʜạᴛ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ɴʜư đᴀɴɢ ᴋìᴍ ʜãᴍ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ. ɴếᴜ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴅũɴɢ ᴄảᴍ đứɴɢ ʟêɴ ᴛʜì ᴄó ᴀɪ ʙảᴏ ᴠệ ᴄáᴄ ᴇᴍ”.

Ôɴɢ ᴋɪêɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪᴅᴇᴏ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄủᴀ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ, ᴄó ʟẽ ɴữ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ɢɪàʏ ᴠò ᴠề ᴍặᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴇᴍ ᴛʜᴇᴏ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ.

ʟà ʜọᴄ sɪɴʜ, ᴄũɴɢ ɢɪốɴɢ ɴʜư ʙạɴ đồɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ʟứᴀ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ Đᴀ ᴘʜúᴄ, ᴇᴍ ᴛʀườɴɢ sơɴ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴍᴀɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠà ɢʜɪ ʟạɪ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀáɪ ɴʜằᴍ ᴛố ɢɪáᴄ ʟà ǫᴜʏềɴ ᴠà ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ.

“ᴄʜúɴɢ ᴇᴍ ʙɪếᴛ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ɢɪữ ý ᴛʜứᴄ sử ᴅụɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàᴏ, ɴʜưɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʜầʏ, ᴄô ɢɪáᴏ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ ᴠớɪ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟà ᴠɪệᴄ ᴄʜúɴɢ ᴇᴍ ɴêɴ đượᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ʟàᴍ” – sơɴ ᴍạɴʜ ᴅạɴ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Đêᴍ 𝟸𝟿.𝟿, ᴍộᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴅɪễɴ đàɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ʜà ɴộɪ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ, ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢʜìɴ ʟượᴛ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ. ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄô ɴ.ᴛ.ᴘ – ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ Đᴀ ᴘʜúᴄ (ʜᴜʏệɴ sóᴄ sơɴ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ) – ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛúᴍ ᴄổ áᴏ, ᴋéᴏ ʟê ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ʟớᴘ.

Đɪềᴜ ʙấᴛ ɴɢờ ʜơɴ ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ sự ᴠɪệᴄ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍᴜᴀ ʙáɴʜ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴄô ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ. ᴄô ɢɪáᴏ ɴàʏ đã ʙị đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴠà đợɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ʟí sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟸.𝟷𝟶, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴅᴜʏ ʜɪềɴ – ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ Đᴀ ᴘʜúᴄ – ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ᴄô ᴘ ʟà ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ ɴʜà ɢɪáᴏ, ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ sư ᴘʜạᴍ, ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ sẽ ᴄó ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ.

ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 𝟹.𝟷𝟶, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴅᴜʏ ʜɪềɴ – ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ Đᴀ ᴘʜúᴄ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ sơ ʙộ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜọᴄ sɪɴʜ ɴàᴏ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟᴜậᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴠị ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ, ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄũɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ xử ᴘʜạᴛ ʜọᴄ sɪɴʜ ǫᴜᴀʏ, ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄô ɢɪáᴏ ɴ.ᴛ.ᴘ ᴛúᴍ ᴄổ áᴏ, ᴋéᴏ ʟê ʜọᴄ sɪɴʜ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟿 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ.