T.ai n.ạn thảm khốc, 3 người trong gia đình ᴛử ᴠᴏɴɢ

T.ai n.ạn thảm khốc, 3 người trong gia đình ᴛử ᴠᴏɴɢ

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ ʟàᴍ 𝟹 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛôɴɢ ᴠàᴏ xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ đᴀɴɢ ᴅừɴɢ ʙêɴ đườɴɢ.

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟽 ɢɪờ 𝟷𝟻 ᴘʜúᴛ ᴛʀêɴ ᴛỉɴʜ ʟộ 𝟼𝟼𝟹, ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ. ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀêɴ, xᴇ ᴛảɪ 𝟾𝟷ʜ-𝟶𝟷𝟶𝟺𝟻 ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ ᴛỉɴʜ ʟộ 𝟼𝟼𝟹 ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴛừ xã ʙàᴜ ᴄạɴ ᴠàᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜᴜʏệɴ ᴄʜư ᴘʀôɴɢ, ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ.

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟàᴍ ᴄả 𝟹 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ

ᴋʜɪ đếɴ địᴀ ᴘʜậɴ ᴛʜôɴ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ, xã ɪᴀ ᴘʜìɴ, ʜᴜʏệɴ ᴄʜư ᴘʀôɴɢ đã ᴛôɴɢ ᴠàᴏ xᴇ ᴍáʏ ᴅᴏ 𝟷 đôɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ɴʜỏ đᴀɴɢ ᴅừɴɢ ʙêɴ đườɴɢ. ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ đã ʟàᴍ ᴄả 𝟹 ɴɢườɪ ᴛʀêɴ xᴇ ᴍáʏ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛôɴɢ xᴇ ᴍáʏ, xᴇ ᴛảɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛôɴɢ ᴅồɴ ᴠàᴏ xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ ʙᴋs 𝟾𝟷ᴄ-𝟷𝟺𝟾.𝟽𝟺 đᴀɴɢ ᴅừɴɢ ᴠᴇɴ đườɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴀɴʜ (ɴʟᴅ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ)