Thanh niên 17 tuổi bốc đầu xe qu.ay phim câu like, cả cha và con đều bị p.h.ạt

Thanh niên 17 tuổi bốc đầu xe qu.ay phim câu like, cả cha và con đều bị p.h.ạt

ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ 𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ ʙốᴄ đầᴜ xᴇ ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ ᴄâᴜ ʟɪᴋᴇ, ᴄả ᴄʜᴀ ᴠà ᴄᴏɴ đềᴜ ʙị ᴘʜạᴛ

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛâɴ ᴀɴ (ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ᴄũɴɢ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴄʜủ sở ʜữᴜ xᴇ ᴍô ᴛô ᴛʀêɴ đốɪ ᴠớɪ ᴄʜᴀ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ʟ. ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀᴏ xᴇ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟷, Đɪềᴜ 𝟻𝟾, ʟᴜậᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đườɴɢ ʙộ, ᴛổɴɢ ᴛɪềɴ ᴘʜạᴛ ʟà 𝟿.𝟺𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶đ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛâɴ ᴀɴ (ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đốɪ ᴠớɪ ɴ.ᴛ.ʟ (𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ xã ᴛʜᴀɴʜ ᴘʜú ʟᴏɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ ᴛʜàɴʜ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴍô ᴛô ᴄʜạʏ ᴍộᴛ ʙáɴʜ đốɪ ᴠớɪ xᴇ ʜᴀɪ ʙáɴʜ; ʙᴜôɴɢ ᴄả ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴋʜɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴍô ᴛô; ᴄʜạʏ ɴɢượᴄ ᴄʜɪềᴜ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴄó ʙɪểɴ ᴄấᴍ đɪ ɴɢượᴄ ᴄʜɪềᴜ; ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ đủ ᴛᴜổɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴛʀêɴ 𝟻𝟶 ᴄᴍ𝟹.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛâɴ ᴀɴ ᴄũɴɢ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴄʜủ sở ʜữᴜ xᴇ ᴍô ᴛô ᴛʀêɴ đốɪ ᴠớɪ ᴄʜᴀ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ʟ. ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀᴏ xᴇ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟷, Đɪềᴜ 𝟻𝟾, ʟᴜậᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đườɴɢ ʙộ, ᴛổɴɢ ᴛɪềɴ ᴘʜạᴛ ʟà 𝟿.𝟺𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶đ.

L. cùng phương tiện có mặt tại cơ quan công an để làm việc

ᴛʀướᴄ đó, ʟ. đã ʀủ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙạɴ ʟêɴ ᴄầᴜ ʙảᴏ Địɴʜ ᴛʜᴜộᴄ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴠàɴʜ đᴀɪ ᴛᴘ.ᴛâɴ ᴀɴ (ᴛᴘ ᴛâɴ ᴀɴ) ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ xᴇ ᴍô ᴛô ʙᴜôɴɢ ᴄả ʜᴀɪ ᴛᴀʏ, ᴄʜạʏ ᴍộᴛ ʙáɴʜ, đứɴɢ ᴛʀêɴ xᴇ ᴠớɪ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴠáɪ ʟạʏ… để đăɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴʜằᴍ ᴄâᴜ ʟɪᴋᴇ, ᴄâᴜ ᴠɪᴇᴡ…

L. biểu diễn chạy xe buông tay, đứng trên xe, biểu diễn tư thế chấp tay vái lạy trên cầu Bảo Định (đường Vành đai TP Tân An)
L. biểu diễn chạy xe bốc đầu

ɴắᴍ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛâɴ ᴀɴ đã ᴍờɪ ʟ. đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴛạɪ đâʏ ʟ. ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.