TP HCM tăng thêm gần 2.200 cán bộ

TP HCM tăng thêm gần 2.200 cán bộ

Thành phố sẽ tăng thêm 52 phó chủ tịch, 323 công chức và 1.809 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn.

Nội dung được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp này 19/9, theo tờ trình đề án cơ cấu, số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TP HCM.

Theo đó, xã, phường, thị trấn có từ 50.000 người trở lên được tăng thêm một phó chủ tịch UBND nhưng không quá ba; đồng thời tăng hai công chức và hai người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm chức danh phó bí thư đoàn thanh niên và phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND TP Thủ Đức, tháng 8/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Tương tự, đơn vị hành chính cấp xã có từ 100.000 người trở lên được tăng ba công chức và ba người hoạt động không chuyên trách; địa phương có từ 30.000 người trở lên cũng sẽ được tăng một công chức.

Ngoài ra, địa bàn có từ 2.000 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trở lên hoạt động hoặc có từ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở lên; hoặc diện tích tăng thêm đủ 100% mức quy định sẽ tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách

Trên cơ ở đó, TP HCM sẽ tăng thêm 52 phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn; 323 công chức và 1.809 người hoạt động không chuyên trách. Tổng cộng 2.184 người. Số lượng này được duy trì trong thời gian thành phố thực hiện Nghị quyết 98.

Dự toán tổng ngân sách cần bổ sung để bảo đảm chế độ, chính sách hàng năm đối với số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tăng bổ sung mỗi năm là hơn 495 tỷ đồng.

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND thành phố cũng thông qua quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98. Theo đó, nhóm được thụ hưởng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; người được tuyển vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao và công chức đang làm việc trong các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố.

Mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố.