Triệu tập đối tượng bạo hành vợ đang mang thai 7 tháng

Triệu tập đối tượng bạo hành vợ đang mang thai 7 tháng

ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟻, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ (ʜảɪ ᴅươɴɢ) đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ʟᴜâɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟼, ᴛʀú ᴛạɪ xã ᴋɪᴍ xᴜʏêɴ, ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ) ᴠà ᴍờɪ ᴄʜị ʙùɪ ᴛʜị ᴛᴜʏếᴛ ɢɪᴀᴏ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟽, ǫᴜê ở xã ᴍỹ ʟâᴍ, ʜᴜʏệɴ ʜòɴ Đấᴛ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ) ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ 

ᴛʀầɴ ᴠăɴ ʟᴜâɴ ʙị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đáɴʜ đậᴘ ᴠợ ʟà ᴄʜị ɢɪᴀᴏ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ 𝟽 ᴛʜáɴɢ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴắᴍ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜị ɢɪᴀᴏ ᴘʜảɪ ᴛʀốɴ ᴠề ǫᴜê ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴠì ʙị ᴄʜồɴɢ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ đã ᴄʜỉ đạᴏ Độɪ ᴄsĐᴛ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴋɪᴍ xᴜʏêɴ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ.

ᴛʀầɴ ᴠăɴ ʟᴜâɴ ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ

ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄʜị ɢɪᴀᴏ ʟấʏ ʟᴜâɴ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴠà sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ ᴛʜôɴ ǫᴜỳɴʜ ᴋʜê 𝟸 (xã ᴋɪᴍ xᴜʏêɴ). ʜᴀɪ ɴɢườɪ đã ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴠà ʜɪệɴ ᴄʜị ɢɪᴀᴏ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴛʜứ ʜᴀɪ đượᴄ 𝟽 ᴛʜáɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ở ;xã ᴋɪᴍ xᴜʏêɴ, ᴄʜị ɢɪᴀᴏ sốɴɢ ᴋʜéᴘ ᴋíɴ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ đᴏàɴ ᴛʜể ɴàᴏ ở địᴀ ᴘʜươɴɢ.


ɴʜữɴɢ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ ᴄʜị ʙùɪ ᴛʜị ᴛᴜʏếᴛ ɢɪᴀᴏ.

ᴄʜɪếᴄ ᴛʜắᴛ ʟưɴɢ ᴅᴀ ʟᴜâɴ đã sử ᴅụɴɢ để ᴠụᴛ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ᴄʜị ɢɪᴀᴏ.

ᴄʜị ɢɪᴀᴏ ᴠừᴀ ᴛừ ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛʀở ʟạɪ ʜảɪ ᴅươɴɢ sáɴɢ 𝟸𝟷/𝟻 ᴛʜᴇᴏ ɢɪấʏ ᴍờɪ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ. ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ʟᴜâɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴠợ ᴄʜồɴɢ, ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴄʜị ɢɪᴀᴏ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ɴêɴ đã đáɴʜ đậᴘ, ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴠợ ʙằɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄáᴄʜ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ, ᴋể ᴄả ᴋʜɪ ᴠợ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛʜáɴɢ ᴛʜứ 𝟽. ʟᴜâɴ ᴅùɴɢ ʟượᴄ, ᴛʜắᴛ ʟưɴɢ ᴅᴀ… ᴠụᴛ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ᴄʜị ɢɪᴀᴏ, ɢâʏ ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴋʜắᴘ ᴄơ ᴛʜể.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛỷ ʟệ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ đốɪ ᴠớɪ ᴄʜị ɢɪᴀᴏ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.