Chủ tịch Quốc hội tiếp Tỉnh trưởng Isfahan của Iran

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tỉnh trưởng Isfahan của Iran

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tỉnh trưởng Isfahan Reza Mortazavi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tỉnh trưởng Isfahan Reza Mortazavi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tỉnh trưởng Isfahan Reza Mortazavi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)