Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước

Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu rõ, ngày 11-7-1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70-CP thành lập Kiểm toán Nhà nước.

Năm 2005, Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước từ cơ quan thuộc Chính phủ trở thành cơ quan do Quốc hội thành lập. Ngày 28-11-2013, Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó quy định về địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước, nâng tầm từ cơ quan luật định thành cơ quan hiến định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Từ một cơ quan chưa có tiền thân về tổ chức và tiền lệ về hoạt động ở nước ta, trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, với phương châm “Chuyên nghiệp – Liêm chính – Hội nhập”, hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu, luôn bám sát các định hướng lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm giải trình và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Từ khi thành lập đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hơn 740.000 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ hơn 2.200 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý có nội dung không phù hợp quy định của Nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế, chính sách, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã hiến định: “Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Kiểm toán Nhà nước.

Chặng đường 30 năm qua, Kiểm toán Nhà nước ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Từ khi thành lập đến nay, thông qua các hoạt động kiểm toán đã góp phần tiết kiệm chi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm. Hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kiểm toán Nhà nước luôn bám sát hoạt động của Quốc hội và công tác điều hành, quản lý kinh tế – xã hội của đất nước; giúp Quốc hội có nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy để phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương hằng năm; giúp cho hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được hiệu quả hơn.

Thông qua hoạt động kiểm toán đã phát hiện những bất cập trong quy định, chính sách, có những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách về tài chính công, tài sản công. Đồng thời, qua kiểm toán, hỗ trợ HĐND, UBND các địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Kiểm toán nhà nước đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật của Kiểm toán nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Kiểm toán Nhà nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: Ngành Kiểm toán phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai, thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại.

Tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Chủ động hội nhập quốc tế, củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của Kiểm toán Nhà nước trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và các cơ quan kiểm toán quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chung sức, đồng lòng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Kiểm toán Nhà nước.

MẠNH HƯNG