Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Bệnh viện TW Quân đội 108

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Bệnh viện TW Quân đội 108

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà bệnh nhân tại Khoa ung bướu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các y, bác sỹ Khoa hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khoa hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà bệnh nhân tại Khoa ung bướu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà bệnh nhân tại Khoa ung bướu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà bệnh nhân tại Khoa hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Khoa ung bướu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà bệnh nhân tại Khoa hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)