Đắk Lắk: Giông lốc làm 1 người tử vong, gần 200 tấn sầu riêng bị rụng