EC phê duyệt viện trợ hơn 11 tỷ USD cho tập đoàn Air France-KLM

EC phê duyệt viện trợ hơn 11 tỷ USD cho tập đoàn Air France-KLM

Tòa nhà Ủy ban châu Âu (EC) tại Brussels, Bỉ ngày 15/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, EC nhấn mạnh ủy ban này đã đánh giá lại các biện pháp hỗ trợ của hai nước trên dành cho Air France-KLM và đi đến kết luận rằng những biện pháp đó tương thích với Khung tạm thời về viện trợ chống dịch COVID-19.

Vào ngày 19/3/2020, EC đã thông qua Khuôn khổ tạm thời về viện trợ chống dịch COVID-19. Văn kiện này được sửa đổi lần đầu tiên vào ngày 3/4/2020 nhằm tăng khả năng hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm liên quan, giúp các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nâng cao năng lực ứng phó với dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và mọi lĩnh vực trong nền kinh tế, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hãng hàng không và nông dân, cũng như nhiều tổ chức khác. Điều này vừa góp phần đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa hỗ trợ cho các nền kinh tế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Hầu hết các biện pháp trong Khuôn khổ tạm thời về viện trợ chống dịch COVID-19 không được gia hạn sau ngày 30/6/2022.

Minh Tâm (TTXVN)