Hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khu tái định cư Dốc Trầu (xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn) đã ổn định đời sống cho 30 hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Từ năm 2011, Khánh Hòa là địa phương tiên phong của cả nước triển khai Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn 35,25%, bình quân giảm 9%/năm; thu nhập bình quân của đồng bào DTTS hơn 14 triệu đồng/năm, tăng 1,7 lần so với năm 2015; số xã đạt tiêu chí nông thôn mới về giao thông là 26 xã; tỷ lệ trẻ em DTTS nhập học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt 92,4%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,5%; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trình độ sơ cấp trở lên đạt 45,63%…

Người dân xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh) thu hoạch bưởi da xanh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, trong giai đoạn I (từ năm 2021 đến 2025), tỉnh sẽ ưu tiên tập trung thực hiện 9 dự án thành phần, trong đó đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững cho xã, thôn khó khăn nhất. Mục tiêu đến năm 2025, mức thu nhập của người DTTS tăng hơn 2 lần so với năm 2020, đạt mức hơn 28 triệu đồng/người/năm; hơn 90% số hộ thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất sẽ được giải quyết; hệ thống cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS và miền núi được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội…

Công tác giáo dục tại huyện vùng cao Khánh Sơn đã được quan tâm (ảnh do địa phương cung cấp).

HẢI LĂNG – NHÂN TÂM – VĨNH THÀNH