Hôm nay Quốc hội họp về công tác nhân sự

Hôm nay Quốc hội họp về công tác nhân sự

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thừa ủy quyền của Thủ tướng làm rõ một số vấn đề thuộc 4 nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn.

Sau đó, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Buổi chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Đây là lần thứ 2 Quốc hội quyết định điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, bổ sung nội dung công tác nhân sự.

Các Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, chiều 21/5, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã quyết định bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an được bầu làm Chủ tịch nước vào sáng 22/5/2024.

Cùng ngày, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm. Sau đó, Thủ tướng giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bầu Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội.

Hiện tại, cơ cấu lãnh đạo Quốc hội gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 3 Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định và Trần Quang Phương.

Trần Thường