Huyện Thường tín tọa đàm về nâng cao công tác dân vận trong GPMB dự án

Huyện Thường tín tọa đàm về nâng cao công tác dân vận trong GPMB dự án

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu đã có nhiều tham luận, phát biểu, tập trung vào: Đánh giá việc thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị nhất là công tác dân vận chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB đối với các dự án.

Đồng thời, làm rõ vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng tham gia công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, GPMB để thực hiện dự án đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn huyện.

Trong đó, nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm đến dự án đường Vành đai 4. Xác định những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận động Nhân dân tham gia GPMB trong điều kiện mới. Đồng thời, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong triển khai công tác dân vận đối với lĩnh vực GPMB.

Từ đó tạo sự lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận khéo liên quan đến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án đang triển khai trong năm 2023 và những năm tiếp theo trên địa bàn giúp quá trình triển khai được thuận lợi hơn.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh, thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện GPMB dự án trên địa bàn, trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản phát biểu tại tọa đàm

Đặc biệt nhất là vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác vận động quần chúng trong triển khai thực hiện dự án trọng điểm, dự án đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn Thường Tín, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị.

Mặt khác, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB.

Ngay từ khi thực hiện dự án phải thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các quy định về dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của người dân, không để xảy ra tình hình phức tạp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân theo Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 1/10/2021 của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị 15-CT/HU, ngày 2/11/2021 của Huyện ủy Thường Tín về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phải vào cuộc quyết liệt. Theo dõi, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân để tổ chức, thực hiện tốt công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tọa đàm

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt các quy định về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Xây dựng kế hoạch vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, GPMB.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Phát huy vai trò của tổ dân vận thôn, Tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, quy định trong GPMB.

Góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ GPMB để thi công hoàn thành các dự án đã được phê duyệt. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực giám sát cho đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở.

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động GPMB dự án trên địa bàn, tiến hành đánh giá mô hình hay để nhân rộng cho các xã, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về công tác GPMB gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ.

Hữu Hải