Khẩn trương hoàn thành cầu vượt nút giao thông Phạm Ngọc Thạch-Chùa Bộc