Mua thiết bị y tế độc quyền, bệnh viện có thể được lấy báo giá trực tiếp

Mua thiết bị y tế độc quyền, bệnh viện có thể được lấy báo giá trực tiếp

Bộ Y tế đang dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập.

Dự thảo nêu rõ khi xây dựng giá gói thầu, trường hợp cùng một chủng loại trang thiết bị y tế nhưng có nhiều hãng sản xuất khác nhau, chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở tính năng, cấu hình kỹ thuật do Hội đồng khoa học xây dựng, đơn vị tổ chức lấy báo giá.

Vướng mắc về mua sắm trang thiết bị y tế đang dần được tháo gỡ

Giá gói thầu được xác định căn cứ vào giá thị trường tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp. Báo giá của các nhà cung cấp được lấy bằng cách gửi thông báo mời chào đến một trong các địa chỉ: Cổng thông tin điện tử của bệnh viện; cổng thông tin mua sắm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cổng thông tin của Bộ Y tế; cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế; cổng kê khai giá trang thiết bị y tế.

Sau 10 ngày, bệnh viện căn cứ vào số báo giá nhận được để xây dựng giá gói thầu. Nếu chỉ có một hoặc hai nhà phân phối (hoặc doanh nghiệp) cung cấp báo giá, bệnh viện được sử dụng các báo giá này để xây dựng giá gói thầu. Tuy nhiên, bệnh viện phải thuyết minh cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác.

Trường hợp chỉ có một hoặc hai nhà phân phối hoặc doanh nghiệp (nhà phân phối) cung cấp báo giá thì được sử dụng các báo giá đã nhận để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu và phải có thuyết minh cụ thể, đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan trong quá trình xây dựng giá gói thầu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với trường hợp này.

Với các trang thiết bị y tế chỉ có một nhà phân phối (độc quyền) hoặc để đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ đơn vị khác, bệnh viện được phép lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối. Trong khi theo quy định trước đó, bệnh viện phải tham khảo 3 báo giá khi đấu thầu trang thiết bị y tế. Đây là một trong những điểm lý do khiến nhiều bệnh viện không mua, không sửa được máy móc hiện đại.

Cũng theo dự thảo, giá gói thầu cũng có thể được căn cứ vào giá trúng thầu của gói mua sắm trang thiết bị y tế tương tự trước đó gần nhất (không quá 120 ngày), tính từ thời điểm trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trước đó, ngày 4-3. Chính phủ ban hành Nghị quyết 30, cho phép bệnh viện thí điểm một số cơ chế mới mua sắm trang thiết bị y tế trong năm 2023. Khi thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành sẽ giúp các bệnh viện có cơ sở pháp lý để đấu thầu mua sắm thiết bị y tế.

D.Thu