Nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 phải học lại từ đầu không? Nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 học các môn gì?

Nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 phải học lại từ đầu không? Nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 học các môn gì?

Nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 phải học lại từ đầu có đúng không?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 59 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì:

Giấy phép lái xe

4. Giấy phép lái xe có thời hạn gồm các hạng sau đây:

a) Hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg;

b) Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;

c) Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;

d) Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2;

đ) Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C;

e) Hạng E cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D;

g) Giấy phép lái xe hạng FB2, FD, FE cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng B2, D, E để lái các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng này khi kéo rơ moóc hoặc xe ô tô chở khách nối toa; hạng FC cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng C để lái các loại xe quy định cho hạng C khi kéo rơ moóc, đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc.

Theo đó, bằng lái xe hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg – ô tô dùng cho người khuyết tật.

Trong khi đó, bằng lái xe hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: Người lái xe ô tô 4 – 9 chỗ, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.

Bên cạnh đó tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có quy định về thời gian đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe như sau:

Như vậy, chiếu theo quy định trên thì hoàn toàn phải học lại cả phần lý thuyết và thực hành khi muốn nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 với thời gian cụ thể là hạng B1 lên B2: 54 giờ (lý thuyết: 44, thực hành lái xe: 10).

Nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 thì học các môn gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có quy định như sau:

Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe

1. Kiểm tra, xét cấp chứng chỉ đào tạo

a) Kiểm tra khi kết thúc môn học lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết (nội dung bộ câu hỏi gồm các môn học: Pháp luật giao thông đường bộ; cấu tạo và sửa chữa thông thường; nghiệp vụ vận tải; đạo đức, văn hóa giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia và phòng chống cháy nổ, cứu nạn và cứu hộ khi tham gia giao thông) và mô phỏng các tình huống giao thông;

b) Kiểm tra khi kết thúc môn học thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường;

c) Xét cấp chứng chỉ đào tạo đối với người học đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo:

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Như vậy, đối chiếu quy định trên thì khi nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 phải học các môn học lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết (nội dung bộ câu hỏi gồm các môn học: Pháp luật giao thông đường bộ; cấu tạo và sửa chữa thông thường; nghiệp vụ vận tải; đạo đức, văn hóa giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia và phòng chống cháy nổ, cứu nạn và cứu hộ khi tham gia giao thông) và mô phỏng các tình huống giao thông.

Môn thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường.

Xe tập lái dành cho học viên nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 được ngồi tối đa bao nhiêu người?

Căn cứ khoản 3 Điều 14 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có quy định về thời gian đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe như sau:

Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe

3. Tổ chức khóa đào tạo

a) Cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung, gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định tại khoản 2 Điều này, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ; để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe đối với học nâng hạng phải đảm bảo đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo thường xuyên;

b) Số học viên được quy định trên 01 xe tập lái đối với học nâng hạng: B1 (số tự động lên B1 số cơ khí), B1 lên B2 không quá 05 học viên; B2 lên C, C lên D, D lên E, B2, C, D, E lên F không quá 08 học viên; B2 lên D, C lên E không quá 10 học viên.

Như vậy, đối chiếu quy định trên thì xe tập lái dành cho học viên nâng hạng bằng lái xe B1 lên B2 được ngồi tối đa không quá 05 học viên.