Những hình ảnh đầu tiên của đoàn cứu hộ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Những hình ảnh đầu tiên của đoàn cứu hộ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn công tác dựng lều chuẩn bị cho công tác cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác dựng lều chuẩn bị cho công tác cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác dựng lều chuẩn bị cho công tác cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác dựng lều chuẩn bị cho công tác cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác dựng lều chuẩn bị cho công tác cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác Bộ Công an triển khai cứu hộ trong đêm tại một tòa nhà ở thành phố Adiyaman, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.(Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác Bộ Công an triển khai cứu hộ trong đêm tại một tòa nhà ở thành phố Adiyaman, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác Bộ Công an, Việt Nam triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại một tòa nhà ở thành phố Adiyaman, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác Bộ Công an, Việt Nam triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại một tòa nhà ở thành phố Adiyaman, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: TTXVN phát)