Phát động thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023

Phát động thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023

Đại diện các cơ quan đơn vị của bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng ký kết giao ước thi đua.

Tại lễ phát động, đại diện các phòng, văn phòng và các đơn vị cơ sở đã ký giao ước thi đua thực hiện hiệu quả kế hoạch năm an toàn giao thông 2023. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ khi phát động đến hết ngày 15/12/2023.

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể ở các nội dung, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; công tác quản lý phương tiện và người điều khiển; công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Trìu Mến, Chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng tặng giấy khen cho 2 cá nhân.

Tại buổi lễ phát động Đại tá Nguyễn Trìu Mến, Chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, việc phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của mọi quân nhân, xây dựng “văn hóa giao thông”.

Từ đó, kịp thời phát hiện, biểu dương những cách làm hay, giải pháp hiệu quả, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời phê bình, rút kinh nghiệm kịp thời những biểu hiện chưa tốt, chấp hành chưa nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông .

Dịp này Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích đột xuất, tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Văn Long