Thanh Hóa: Con em cán bộ huyện được tuyển nhầm chỗ vào trường dân tộc nội trú

Thanh Hóa: Con em cán bộ huyện được tuyển nhầm chỗ vào trường dân tộc nội trú

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa công bố quyết định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác tuyển sinh vào Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Mường Lát..

Trước đó, từ đơn thư của người dân và phản ánh cơ quan báo chí, UBND huyện Mường Lát đã kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến tuyển sinh vào Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát.

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát.

Theo báo cáo kết quả xác minh của UBND huyện Mường Lát (ngày 10/6/2024) cho thấy, từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2023 – 2024, nhiều học sinh là con của cán bộ, công chức, giáo viên được xét tuyển vào Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát không đúng quy định tại thông tư số 01/2016, thông tư số 04/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Cụ thể, như trường hợp con ông Phạm Văn Kiên, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tam Chung, huyện Mường Lát; con của ông Lò Văn Tuấn, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – thông tin huyện Mường Lát; con của ông Hà Văn Tế, Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Mường Lát…

Từ kết quả xác minh trên, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát yêu cầu Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ban giám hiệu và các cá nhân có liên quan trong việc chỉ đạo, điều hành nhà trường dẫn đến những tồn tại, hạn chế trên.

Hiện nay, phòng, ban chức năng huyện Mường Lát đang thực hiện các bước, chuẩn bị hồ sơ để UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện kiểm tra (theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy) khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác tuyển sinh vào Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Mường Lát.

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-hoa-con-em-can-bo-huyen-duoc-tuyen-nham-cho-vao-truong-dan-toc-noi-tru-post1648771.tpo