Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: Công tác nhân sự phải lựa chọn đúng người

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: Công tác nhân sự phải lựa chọn đúng người

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức sáng 9-7 được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh việc ban hành Quy định số 144 là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quy định còn khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, với việc cụ thể hóa thành 5 điều 19 nội dung để Đảng ta thực sự “là đạo đức, văn minh”, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư cho biết Quy định số 144 mới là thành công bước đầu, điều quan trọng cốt lõi nhất là cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần và phải tự giác thực hành “thường xuyên như cơm ăn, nước uống hàng ngày” với quan điểm “làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật của người cán bộ, đảng viên”, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái. Do đó, từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, làm tròn bổn phận trước Đảng, nhân dân. Đồng thời, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng. Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức để việc “có lên, có xuống, có vào, có ra” trở thành văn hóa trong Đảng.

Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy

Với Chỉ thị số 35, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề. Từng địa phương, đơn vị các cấp, tổ chức cần lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội, đảm bảo cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị. Lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện; tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên…

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đại biểu dự Hội nghị – Ảnh: Hồ Long

Với công tác nhân sự phải thực hiện chặt chẽ, Thường trực Ban Bí thư đề nghị nghiên cứu thật kỹ chỉ thị và các phụ lục. Công tác nhân sự cần đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp.

Công tác nhân sự phải chú ý tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng; trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho biết tới đây sẽ có hướng dẫn đầy đủ việc thực hiện Chỉ thị 35. “Chúng ta làm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình nhưng phải lựa chọn đúng người, trúng người, trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện”- Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và nêu rõ quan điểm “chặt chẽ nhưng phải chọn đúng người”.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng; năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

“Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy, đặc biệt không để lọt vào giữ cương vị chủ trì, chủ chốt ở các cấp” – Thường trực Ban Bí thư quán triệt.

Văn Duẩn