Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp sáng 20/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp sáng 20/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Anh Trí phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức