Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị kỷ niệm 10 năm thành lập

Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị kỷ niệm 10 năm thành lập

Ngày 26.4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị (ICUE) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.

Viện ICUE được thành lập từ năm 2013 do TS. Phạm Sỹ Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng là Viện trưởng, đến tháng 3.2018 được chuyển giao cho TS. Nguyễn Hồng Hạnh – nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng), làm Viện trưởng. Là một tổ chức khoa học công nghệ về kinh tế xây dựng và phát triển đô thị, từ khi thành lập đến nay, Viện ICUE đã thực hiệc các đề tài khoa học do Bộ Xây dựng và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam giao. Thực hiện các dịch vụ tư vấn với các địa phương và các nhà đầu tư trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; các đề án, chương trình phát triển đô thị, các dự án về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; định mức, đơn giá nhà ở, thị trưởng bất động sản…

TS. Nguyễn Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện ICUE, chia sẻ tại sự kiện.

Nhìn lại chặng đường đã qua, TS. Nguyễn Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện ICUE, cho biết vào năm 2012, cách đây hơn 10 năm với sự sáng suốt và tầm nhìn chiến lược, cố TS. Phạm Sỹ Liêm (lúc đó là Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam) đã đề xuất ý tưởng thành lập Viện ICUE, với mục tiêu nhằm hoàn thiện phương pháp lập quy hoạch đô thị nông thôn, cũng như xác định nguồn lực hiện cũng còn nhiều vướng mắc, chưa được đồng bộ giữa các bên liên quan, trong triển khai thực hiện quy hoạch phát triển đô thị.

Đến nay, Viện đã trải qua cột mốc 10 năm với rất nhiều khó khăn, thử thách, bởi ngay từ ngày thành lập, các lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Viện chủ yếu là lãnh đạo, chuyên viên các cục, vụ của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải đã nghỉ chế độ, một số cán bộ đương nhiệm của trường Đại học Xây dựng, một số sinh viên mới ra trường… Do vậy Viện vừa non trẻ về quản lý, vừa mới mẻ về nhân lực chuyên môn, địa điểm làm việc chỉ là một ô nhỏ trong tầng một của Tổng hội Xây dựng Việt Nam (tại 625A La Thành, Hà Nội).

“Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng cùng nhiệt huyết mong muốn được đóng góp những kiến thức chuyên môn, những kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực của ngành xây dựng, tập thể Viện đã dần định hình được thương hiệu trong lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, kinh tế xây dựng và kinh tế đô thị, cùng với sự kết nối hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế”, TS. Nguyễn Hồng Hạnh chia sẻ tại sự kiện.

Lãnh đạo Viện ICUE tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.

Từ khi thành lập, công việc đầu tiên mà Viện thực hiện là Dự án Nghiên cứu thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính trực thuộc. Đó là một công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống đô thị Việt Nam nói chung và mỗi địa phương nói riêng, công việc mà cho đến sau gần 10 năm đã được tiếp tục khởi động lại cùng với các tỉnh khác như: Khánh Hòa, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,… theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Song hành với đó là công tác nghiên cứu khoa học với các nhiệm vụ do Bộ Xây dựng và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam giao, chủ yếu là nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý đô thị. Các nhiệm vụ này Viện đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá cao.

Ngoài ra, trong công tác tư vấn phản biện chính sách pháp luật, lãnh đạo Viện luôn tích cực tham gia theo lời mời của các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định các Luật, Nghị định trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và kinh tế xây dựng như Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Kiến trúc, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Thủ đô sửa đổi,…

Về quy hoạch, theo Luật Quy hoạch đã được Quốc hội ban hành năm 2017, cùng với Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Viện Nghiên cứu quy hoạch phát triển, Viện đã tham gia vào việc lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2025 và tầm nhìn 2050. Hiện quy hoạch này đã được Hội đồng nghiệm thu quốc gia thẩm định, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo TS. Nguyễn Hồng Hạnh, trước đó, công tác nghiên cứu lập quy hoạch đô thị với các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; hay chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở là những dự án Viện đã thực hiện rất tốt và nhận được sự đánh giá cao của nhiều địa phương trong các vùng miền cả nước.

Về kinh tế xây dựng, chi nhánh của Viện tại thành phố Đà Nẵng là đơn vị đã thực hiện rất tốt công tác tư vấn về lập định mức, đơn giá xây dựng; xây dựng chỉ số giá thị trường bất động sản tại rất nhiều địa phương trong cả nước và đã được các địa phương tin tưởng và đánh giá cao trong 5 năm vừa qua.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện ICUE.

Kinh tế đô thị một loại hình nghiên cứu mới được hình thành từ sau khi có Nghị quyết số 06/NQ-TW/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Viện ICUE là đơn vị đi tiên phong trong nghiên cứu xây dựng đề án phát triển kinh tế đô thị tại một địa phương, với mong muốn tìm ra những giải pháp hiệu quả nhằm phát triển kinh tế của các đô thị của tỉnh để đạt được mục tiêu đã được đề ra của địa phương.

Đồng thời, ngoài phối hợp với các tổ chức trong nước, thì Viện cũng đã phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế, như: Health Brigde Canada – là tổ chức đã có quá trình hợp tác lâu dài từ nhiều năm qua trong lĩnh vực không gian công cộng đô thị; Liên minh Bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN mà Viện là một thành viên tích cực (đặc biệt đề xuất dự áncủa Viện được Tổ chức Sáng kiến biến đổi khí hậu của Chính phủ Đức lựa chọn vào tháng 10.2022 là “Phòng chống xói lở bờ biển Cửa Đại, Hội An thông qua giải pháp hành lang xanh và công viên bờ biển”). Bên cạnh đó, Công ty Giải pháp không gian (Spatial Decision) Ấn độ, Trung tâm Nghiên cứu giao thông minh thành phố Samarkand (Uzbekistan), cũng là những đối tác tiềm năng trong thời gian tới trong các hoạt động của Viện về phát triển đô thị thông minh…

* Ngoài tổng kết những hoạt động, thành tựu trong 10 năm qua, trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra hoạt động thi đua khen thưởng. Theo đó, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho Viện ICUE vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2022; Tổng hội Xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua cho tập thể Viện ICUE vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2013-2023 và bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Viện. Viện ICUE cũng trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân của Viện…

Bài và ảnh: Mộc Trà