Lịch cúp điện tại Quảng Ngãi ngày 12/06/2024

Lịch cúp điện tại Quảng Ngãi ngày 12/06/2024

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 12/06/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 12/06/2024

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 12/06/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện huyện Ba Tơ

Lịch cúp điện huyện Tư Nghĩa

Lịch cúp điện huyện Sơn Hà

Lịch cúp điện huyện Mộ Đức

Trên đây là lịch cúp điện một số nơi thuộc tỉnh Quảng Ngãi, một số khu vực khác hiện tại không có lịch cắt điện. VTC News sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết thông tin về lịch để độc giả nắm bắt kịp thời.

Nga Nga

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lich-cup-dien-hom-nay-tai-quang-ngai-ngay-12-06-2024-ar876364.html