Việt Nam đề xuất BRICS thúc đẩy 3 trọng tâm

Việt Nam đề xuất BRICS thúc đẩy 3 trọng tâm

Đối thoại được tổ chức nhân dịp diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) năm 2024. Tham dự Đối thoại có bộ trưởng ngoại giao 10 nước thành viên BRICS, gồm: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil, UAE, Iran, Ả-rập Xê-út, Ethiopia, Ai Cập và các bộ trưởng, thứ trưởng ngoại giao 12 nước khách mời, gồm: Bahrain, Bangladesh, Belarus, Cuba, Kazahstan, Lào, Mauritiania, Nigeria, Sri Lanka, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov mong muốn BRICS phát huy hơn nữa vai trò, tăng cường phối hợp với nước đang phát triển thúc đẩy hợp tác toàn cầu, xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu cân bằng và công bằng hơn.

Bộ trưởng các nước BRICS và khách mời nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế; kêu gọi tăng cường vai trò, tiếng nói các nước đang phát triển và đề xuất đẩy mạnh hợp tác giữa BRICS với các đối tác, nhất là các nước đang phát triển trong bảo đảm an ninh, ổn định, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Quan chức các nước dự Đối thoại của BRICS ngày 11/6. (Ảnh: Mofa)

Phát biểu tại Đối thoại, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho rằng, trên cơ sở những thành tựu đạt được trong gần hai thập kỷ, BRICS có tiềm năng đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.

Trong bối cảnh thế giới trải qua chuyển đổi sâu sắc, phức tạp, Thứ trưởng đề xuất BRICS tiếp tục phối hợp với các nước đang phát triển thúc đẩy 3 trọng tâm.

Trước tiên là tăng cường hợp tác đa phương, trong đó cần tiếp tục củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong điều phối các nỗ lực toàn cầu thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển bền vững; xây dựng lòng tin và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Thứ hai, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển trong quản trị và thực hiện các chương trình nghị sự về phát triển toàn cầu.

BRICS cần đóng góp hơn nữa để đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm các nước đang phát triển có cơ hội tiếp cận các thành tựu công nghệ đột phá, hội nhập kinh tế sâu rộng và thúc đẩy một hệ thống thương mại đa phương mở, công bằng, bao trùm và không phân biệt đối xử.

Thứ ba, tăng cường tính tự cường, khả năng thích ứng và năng lực của các nước đang phát triển trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

BRICS cần hợp tác chặt chẽ với các đối tác, đặc biệt là các nước đang phát triển trong thúc đẩy các hành động khí hậu toàn cầu, đóng góp tích cực vào các nỗ lực toàn cầu bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, cũng như phòng chống, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển chất lượng cao, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, nâng cao tính tự cường với người dân là trung tâm của chiến lược phát triển.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào hoạt động của các tổ chức, cơ chế hợp tác toàn cầu, liên khu vực và khu vực vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) trong năm 2025 và mong muốn phối hợp với các nước thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Bình Giang