Ban Bí thư chỉ định 4 Thứ trưởng giữ trọng trách mới

Ban Bí thư chỉ định 4 Thứ trưởng giữ trọng trách mới

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định cho các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 (mở rộng) sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 04 đồng chí: Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung quan trọng gồm dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024 của Đảng bộ Khối và Báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối quý I năm 2024 và một số văn bản khác.

Các đại biểu dự Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung các văn bản dự thảo trình tại Hội nghị; đồng thời góp ý kiến, bổ sung đánh giá thêm về tình hình vi phạm pháp luật của một số đảng viên và công tác quản lý giáo dục đảng viên để phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và vấn đề định hướng tư tưởng; quy chế phối hợp giữa đảng ủy và ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị,… và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong quý II năm 2024.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi sâu sắc của các đại biểu bổ sung vào cội dung các văn bản trình tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung đầy đủ các ý kiến đóng góp, nhất là đánh giá về việc triển khai thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quyết định 2768-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kết quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức ở các đảng ủy trực thuộc.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, trong đó chú trọng lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025 – 2030; Kế hoạch tổ chức đại hội các cấp và Đại hội biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025 – 2030; công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.