92 người tham gia vụ kh.ủn.g b.ố tại Đăk Lăk bị kh.ởi t.ố

92 người tham gia vụ kh.ủn.g b.ố tại Đăk Lăk bị kh.ởi t.ố

ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢườɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠụ ᴋʜủɴɢ ʙố ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ᴄư ᴋᴜɪɴ, Đăᴋ ʟăᴋ; 𝟿𝟸 ɴɢườɪ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố.

ᴛạɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ɢửɪ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟹, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛô ʟâᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ 𝟿𝟸 ɴɢườɪ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề ᴄáᴄ ᴛộɪ: ᴋʜủɴɢ ʙố ɴʜằᴍ ᴄʜốɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ, ᴋʜôɴɢ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ, ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ʜᴏặᴄ ở ʟạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ. ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴋʜôɴɢ để xảʏ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛươɴɢ ᴛự.

ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 𝟽, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã ᴋʜởɪ ᴛố 𝟿𝟶 ʙị ᴄᴀɴ. ᴠụ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛʀụ sở ᴜʙɴᴅ xã ᴇᴀ ᴋᴛᴜʀ ᴠà ᴇᴀ ᴛɪêᴜ (ʜᴜʏệɴ ᴄư ᴋᴜɪɴ) xảʏ ʀᴀ ʀạɴɢ sáɴɢ 𝟷𝟷/𝟼, ᴅᴏ ʜᴀɪ ɴʜóᴍ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ. ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ sáᴛ ʜạɪ ʙí ᴛʜư xã ᴇᴀ ᴋᴛᴜʀ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ xã ᴇᴀ ᴛɪêᴜ, 𝟺 ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà 𝟹 ɴɢườɪ ᴅâɴ; ʟàᴍ ʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴛô ʟâᴍ ɴʜìɴ ɴʜậɴ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ʙảᴏ ᴠệ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ đᴀɴɢ ᴛɪềᴍ ẩɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ. ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ ʙàɴ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴄòɴ ᴛɪềᴍ ẩɴ ʏếᴜ ᴛố ʙấᴛ ổɴ. ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠề xᴜấᴛ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ, ʙảᴏ ᴠệ ʙí ᴍậᴛ ɴʜà ɴướᴄ ᴄòɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ.

ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛô ʟâᴍ. Ảɴʜ: ᴍᴇᴅɪᴀ ǫᴜốᴄ ʜộɪ

ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟸 đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟹, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ xảʏ ʀᴀ 𝟺𝟾.𝟷𝟶𝟶 ᴠụ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴠề ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ, ʟàᴍ 𝟷.𝟸𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴛàɪ sảɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟹.𝟸𝟶𝟶 ᴛỷ đồɴɢ (ᴛăɴɢ ɢầɴ 𝟺𝟼𝟶% sᴏ ᴄùɴɢ ᴋỳ). ɴʜóᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ ᴄᴀᴏ ʟà ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ, xâᴍ ʜạɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ; ᴄướᴘ, ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ, ʟừᴀ đảᴏ. ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ ɴổɪ ʟêɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ɴợ, đòɪ ɴợ ᴛʜᴜê để ᴄưỡɴɢ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ; ʟừᴀ đảᴏ ᴛʀêɴ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍạɴɢ.

ᴠề áɴ ᴋɪɴʜ ᴛế, ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛʀêɴ ᴄó 𝟻.𝟽𝟶𝟶 ᴠụ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴠề ᴛʀậᴛ ᴛự ǫᴜảɴ ʟý ᴋɪɴʜ ᴛế, ɢầɴ 𝟾𝟶𝟶 ᴠụ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴠề ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴠà ᴄʜứᴄ ᴠụ. ᴠụ áɴ ᴄʜủ ʏếᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪểᴍ địɴʜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ; đàᴏ ᴛạᴏ, sáᴛ ʜạᴄʜ ʟáɪ xᴇ; ǫᴜảɴ ʟý ᴛàɪ sảɴ ᴄôɴɢ, đấᴜ ᴛʜầᴜ, đấᴜ ɢɪá; ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ɴɢâɴ ʜàɴɢ; ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ, ᴛʀáɪ ᴘʜɪếᴜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ.

ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴛô ʟâᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ sẽ ᴄʜỉ đạᴏ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ʙᴜôɴ ʟậᴜ; ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ᴛộɪ ᴘʜạᴍ. ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟺, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ sẽ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ, ᴅự ʙáᴏ sáᴛ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ để đảᴍ ʙảᴏ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴀɴ ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ; ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ ʙàɴ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ…