‘Nữ hoàng n.ội y’ Ngọc Trinh bị khởi tố khung hình phạt nào?.

‘Nữ hoàng n.ội y’ Ngọc Trinh bị khởi tố khung hình phạt nào?.

‘ɴữ ʜᴏàɴɢ ɴộɪ ʏ’ ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ đã ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ, sᴀᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟáɪ ᴍô ᴛô ᴛʜả 𝟸 ᴛᴀʏ ɢâʏ ʙấᴛ ʙìɴʜ ᴅư ʟᴜậɴ.
ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟿.𝟷𝟶, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀầɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ (𝟹𝟺 ᴛᴜổɪ, ɴữ ʜᴏàɴɢ ɴộɪ ʏ ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ) ᴠề ᴛộɪ “ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ” (đɪềᴜ 𝟹𝟷𝟾 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự).

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʀầɴ xᴜâɴ Đôɴɢ (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴɢườɪ ᴅạʏ ʟáɪ ᴍô ᴛô ᴄʜᴏ ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ) ᴠề ᴛộɪ “sử ᴅụɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ɢɪả ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ” ᴠà “ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ” (đɪềᴜ 𝟹𝟺𝟷, 𝟹𝟷𝟾 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự).

ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ
ᴄÔɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄẤᴘ

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ xáᴄ địɴʜ, ᴍặᴄ ᴅù ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ʟáɪ xᴇ ᴍô ᴛô ʜạɴɢ ᴀ𝟸, ɴʜưɴɢ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟿 ᴠà ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶.𝟸𝟶𝟸𝟹, ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ đã ᴄùɴɢ ᴠớɪ Đôɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ “ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ” ᴠớɪ ᴄáᴄ độɴɢ ᴛáᴄ ʟáɪ xᴇ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ, ᴛư ᴛʜế ᴘʜảɴ ᴄảᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴍặᴄ đồ ʙảᴏ ʜộ, ɴằᴍ, ǫᴜỳ ɢốɪ ᴛʀêɴ ʏêɴ xᴇ, ᴛʜả 𝟸 ᴛᴀʏ ʟáɪ ᴍô ᴛô ᴛʀêɴ đườɴɢ…

ᴄáᴄ ʟầɴ “ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ” ᴛʀêɴ, ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ (ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ ᴛʜườɴɢ ɢọɪ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ: ɴữ ʜᴏàɴɢ ɴộɪ ʏ) đềᴜ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ ʟạɪ để đăɴɢ ᴄáᴄ ᴄʟɪᴘ ʟêɴ ᴄáᴄ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀêɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴʜư ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ɴɢᴏᴄ ᴛʀɪɴʜ (ʜɪệɴ ᴄó 𝟼,𝟾 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ; đã ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟼𝟹,𝟹 ᴛʀɪệᴜ ʟượᴛ ᴛʜíᴄʜ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ)…

ᴛíɴʜ đếɴ 𝟷𝟶 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟷𝟸.𝟷𝟶, ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴàʏ đã ɴʜậɴ đượᴄ 𝟺𝟽𝟾.𝟶𝟶𝟶 ʟượᴛ ᴛʜíᴄʜ; ʜơɴ 𝟺.𝟾𝟾𝟶 ʟượᴛ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ; ʜơɴ 𝟿.𝟾𝟺𝟶 ʟượᴛ ʟưᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ; ʜơɴ 𝟻.𝟽𝟾𝟶 ʟượᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ…

ᴄáᴄ ᴄʟɪᴘ ᴄó ảɴʜ ʜưởɴɢ xấᴜ đếɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴠà ᴀɴ ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ đếɴ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ ᴠà ᴠăɴ ʜóᴀ ứɴɢ xử ᴄủᴀ ɢɪớɪ ᴛʀẻ, đặᴄ ʙɪệᴛ đâʏ ʟà ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đượᴄ ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ.

ᴛʀầɴ xᴜâɴ Đôɴɢ, ɴɢườɪ ᴅạʏ ʟáɪ xᴇ ᴄʜᴏ ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề 𝟸 ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ
ᴄÔɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄẤᴘ

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴠề ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴠăɴ ɢɪớɪ (Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ.ʜᴄᴍ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟷 đɪềᴜ 𝟹𝟷𝟾 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴛộɪ ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ:

“ɴɢườɪ ɴàᴏ ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ xấᴜ đếɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴀɴ ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ, ʜᴏặᴄ đã ʙị xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ, ʜᴏặᴄ đã ʙị ᴋếᴛ áɴ ᴠề ᴛộɪ ɴàʏ, ᴄʜưᴀ đượᴄ xóᴀ áɴ ᴛíᴄʜ ᴍà ᴄòɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴛʜì ʙị ᴘʜạᴛ ᴛɪềɴ ᴛừ 𝟻 – 𝟻𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴘʜạᴛ ᴄảɪ ᴛạᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴍ ɢɪữ đếɴ 𝟸 ɴăᴍ ʜᴏặᴄ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ 𝟹 ᴛʜáɴɢ đếɴ 𝟸 ɴăᴍ”.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴếᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴɢườɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜư: ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄó ᴛổ ᴄʜứᴄ; ɢâʏ ᴄảɴ ᴛʀở ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʜᴏặᴄ ɢâʏ đìɴʜ ᴛʀệ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ; xúɪ ɢɪụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɢâʏ ʀốɪ… ᴛʜì sẽ ᴘʜảɪ đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ 𝟸 – 𝟽 ɴăᴍ ᴛù (ᴋʜᴏảɴ 𝟸 đɪềᴜ 𝟹𝟷𝟾 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự).
ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư ɢɪớɪ, ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟹𝟺𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴛộɪ sử ᴅụɴɢ ᴄᴏɴ ᴅấᴜ ʜᴏặᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ɢɪả ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ:

“ɴɢườɪ ɴàᴏ ʟàᴍ ɢɪả ᴄᴏɴ ᴅấᴜ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʜᴏặᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜᴏặᴄ sử ᴅụɴɢ ᴄᴏɴ ᴅấᴜ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʜᴏặᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ɢɪả ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀáɪ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴛʜì ʙị ᴘʜạᴛ ᴛɪềɴ ᴛừ 𝟹𝟶 – 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴘʜạᴛ ᴄảɪ ᴛạᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴍ ɢɪữ đếɴ 𝟹 ɴăᴍ ʜᴏặᴄ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ 𝟼 ᴛʜáɴɢ đếɴ 𝟸 ɴăᴍ”.

ᴛʜᴇᴏ đó, ɴếᴜ ɴɢườɪ ɴàᴏ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜư: ᴄó ᴛổ ᴄʜứᴄ; ᴘʜạᴍ ᴛộɪ 𝟸 ʟầɴ ᴛʀở ʟêɴ; sử ᴅụɴɢ ᴄᴏɴ ᴅấᴜ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʜᴏặᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ᴋʜáᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ íᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʜᴏặᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ; ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đếɴ ᴅướɪ 𝟻𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ… ᴛʜì ʙị ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ 𝟸 – 𝟻 ɴăᴍ.

“ᴛʜᴇᴏ ᴛôɪ, ᴠɪệᴄ xử ʟý ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʟà ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để ʟàᴍ ʟàɴʜ ᴍạɴʜ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ”, ʟᴜậᴛ sư ɢɪớɪ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.