Vụ Á khôi 17 tuổi: Nạn nhân vay h.un.g th.ủ 50 triệu chưa trả, trước khi ra tay còn đưa nhau đi ăn uống vui vẻ mới về phòng

Vụ Á khôi 17 tuổi: Nạn nhân vay h.un.g th.ủ 50 triệu chưa trả, trước khi ra tay còn đưa nhau đi ăn uống vui vẻ mới về phòng

ᴛạ ᴅᴜʏ ᴋʜᴀɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛừ ᴛʀướᴄ ᴠà đᴀɴɢ ᴄʜᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠᴀʏ 𝟻𝟶 ᴛʀɪệᴜ. Đòɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɴʜưɴɢ ᴄô ɢáɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả, ᴀɴʜ ᴛᴀ sáᴛ ʜạɪ ʜ.ɴ.ʏ.
Đổ xɪ ᴍăɴɢ ʟêɴ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ ᴛʜể để ɢɪấᴜ ᴛộɪ áᴄ

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟼/𝟷𝟶, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ (ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ (ᴄǫĐᴛ) đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴛạ ᴅᴜʏ ᴋʜᴀɴʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟻, ǫᴜê ᴋɪếɴ xươɴɢ, ᴛʜáɪ ʙìɴʜ) ᴠề ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ʀõ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜáᴄ (ɴếᴜ ᴄó).

“ᴠụ áɴ ᴄó ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, đốɪ ᴛượɴɢ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ʀồɪ ᴘʜâɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ để ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ɴʜằᴍ ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ sự ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴄủᴀ ᴄǫĐᴛ”, ôɴɢ ᴛùɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴋʜɪ ɴóɪ ᴠề ᴛʜủ đᴏạɴ ɢâʏ áɴ ᴄủᴀ ᴛạ ᴅᴜʏ ᴋʜᴀɴʜ.

ᴋʜᴜ ᴠựᴄ sôɴɢ ʜồɴɢ ɴơɪ ᴋʜᴀɴʜ ɢɪấᴜ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄô ɢáɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ, đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜᴀɴʜ ở ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍộᴛ ᴍìɴʜ, ᴠợ ᴄᴏɴ ᴀɴʜ ᴛᴀ sốɴɢ ɴơɪ ᴋʜáᴄ. sᴀᴜ ᴋʜɪ sử ᴅụɴɢ ᴅᴀᴏ ɢọᴛ ʜᴏᴀ ǫᴜả (ʟᴏạɪ ᴛᴏ) sáᴛ ʜạɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ʜ.ɴ.ʏ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟼, ở ǫᴜậɴ ʙᴀ Đìɴʜ), ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ᴋéᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ᴛắᴍ để ᴘʜâɴ ᴛʜɪ ᴛʜể.

“ᴠụ áɴ ɴàʏ ʟà ᴠụ áɴ ᴋʜó, đốɪ ᴛượɴɢ ɢâʏ áɴ ʀồɪ ᴛɪêᴜ ʜủʏ ᴅấᴜ ᴠếᴛ ɴʜằᴍ ɢâʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄʜᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ᴄǫĐᴛ ᴄòɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ đốɪ ᴛượɴɢ đổ xɪ ᴍăɴɢ ʟêɴ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ ᴛʜể, ɢâʏ áɴ xᴏɴɢ, đốɪ ᴛượɴɢ ʙỏ ᴛʀốɴ ɴɢᴀʏ”, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ᴛùɴɢ ɴʜìɴ ɴʜậɴ.

ʙᴀɴ đầᴜ, ᴄảɴʜ sáᴛ ᴋʜôɴɢ xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴛᴜɴɢ ᴛíᴄʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴅᴏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢâʏ áɴ, đốɪ ᴛượɴɢ đã ʟấʏ ʜếᴛ ɢɪấʏ ᴛờ ᴛùʏ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ để ᴍᴀɴɢ đɪ ᴠứᴛ.

ᴠớɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴘʜá áɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ đã ʟɪêɴ ʜệ ɴʜờ ᴄôɴɢ ᴀɴ 𝟼𝟹 ᴛỉɴʜ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ ᴛᴜɴɢ ᴛíᴄʜ ʙị ʜạɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʜᴜʏ độɴɢ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴘʜá áɴ.

xáᴄ địɴʜ đượᴄ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ᴄô ɢáɪ ʜ.ɴ.ʏ, ᴄǫĐᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴅựɴɢ ʟêɴ ᴄʜâɴ ᴅᴜɴɢ, ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ʀồɪ ᴛừ đó, ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ để ᴛìᴍ ʀᴀ ʜᴜɴɢ ᴛʜủ. ᴄǫĐᴛ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ sử ᴅụɴɢ đồɴɢ ʙộ ɴʜɪềᴜ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ʜìɴʜ sự, ʜóᴀ ʜọᴄ… để ᴘʜụᴄ ᴠụ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

“ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄòɴ đề ᴘʜòɴɢ ᴄả ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀốɴ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ”, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ʟầɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅấᴜ ᴠếᴛ, ᴄǫĐᴛ ᴅựɴɢ ʟêɴ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ʙỏ ᴛʀốɴ ᴄủᴀ ᴛạ ᴅᴜʏ ᴋʜᴀɴʜ. ᴛʜᴇᴏ đó, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ, ᴋʜᴀɴʜ đếɴ ʙếɴ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ɴướᴄ ɴɢầᴍ đóɴ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴠề ᴛʜẳɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴛᴀ ở xã ʜồɴɢ ᴛʜáɪ, ʜᴜʏệɴ ᴋɪếɴ xươɴɢ.

ᴛạɪ đâʏ, đốɪ ᴛượɴɢ xáᴄ địɴʜ ɴếᴜ ʙị ʙắᴛ sẽ ᴘʜảɪ đươɴɢ đầᴜ ᴠớɪ ʙảɴ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ, ʟɪềɴ ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴛự sáᴛ ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ. ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴅᴀᴏ ᴘʜóɴɢ ʟợɴ, ᴋʜᴀɴʜ đã ᴄʜᴜɪ ᴠàᴏ ɢầᴍ ɢɪườɴɢ để ᴄố ᴛʜủ. ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ, ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ ᴠà ɴʜờ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠậɴ độɴɢ ᴋʜᴀɴʜ ʙᴜôɴɢ ᴅᴀᴏ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, đốɪ ᴍặᴛ ᴄảɴʜ sáᴛ, ᴋʜᴀɴʜ ᴛự đâᴍ ᴠàᴏ ʙụɴɢ, ᴄổ ɴʜưɴɢ đượᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế. ʜɪệɴ, đốɪ ᴛượɴɢ đᴀɴɢ ᴅầɴ ʙìɴʜ ᴘʜụᴄ ᴠà ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜàɴʜ ᴠɪ.

ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴋʜɪếɴ ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ʀᴀ ᴛᴀʏ ᴛàɴ độᴄ

ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟹, ᴛạ ᴅᴜʏ ᴋʜᴀɴʜ ᴠà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ. ʜọ ᴄòɴ ʀủ ɴʜᴀᴜ đɪ ăɴ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đưᴀ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ʜộ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư.

“ᴋʜᴀɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴄʜỉ ᴄó ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ, ᴄǫĐᴛ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ”, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ đáɴʜ ɢɪá ᴛʜủ đᴏạɴ ᴄủᴀ ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ʀấᴛ ᴛàɴ độᴄ.

ᴠề ᴠɪệᴄ ᴠụ áɴ ᴄó đồɴɢ ᴘʜạᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄǫĐᴛ ᴄʜưᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ đồɴɢ ᴘʜạᴍ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄǫĐᴛ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜêᴍ.

“ᴋʜᴀɴʜ ᴄòɴ ᴋʜᴀɪ ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛừ ᴛʀướᴄ ᴠà đᴀɴɢ ᴄʜᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠᴀʏ 𝟻𝟶 ᴛʀɪệᴜ, đòɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả. ᴅᴏ đòɪ ᴛɪềɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ, ʜọ ᴄãɪ ɴʜᴀᴜ ɴêɴ ᴋʜᴀɴʜ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ɢâʏ áɴ”, ôɴɢ ᴛùɴɢ ɴóɪ ᴛʜêᴍ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟸ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟷𝟶, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ʜ.ɴ.ʏ. ʙị ᴘʜâɴ ᴍảɴʜ ᴛạɪ ʙờ sôɴɢ ʜồɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜôɴ 𝟸 ɢɪᴀɴɢ ᴄᴀᴏ, xã ʙáᴛ ᴛʀàɴɢ, ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ. ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, đếɴ 𝟸𝟹ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟷𝟶, ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛạ ᴅᴜʏ ᴋʜᴀɴʜ sᴀᴜ ʜơɴ 𝟹𝟺 ɢɪờ xảʏ ʀᴀ áɴ ᴍạɴɢ ʀúɴɢ độɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟼/𝟷𝟶, ᴛạɪ ʙᴜổɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ ᴄũɴɢ ᴄôɴɢ ʙố ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜᴇɴ ᴛʜưởɴɢ ᴄủᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đốɪ ᴠớɪ ᴍộᴛ số ᴛậᴘ ᴛʜể, ᴄá ɴʜâɴ đã ᴄó ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙắᴛ ɢɪữ ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ ở ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ.