Đoàn viên, thanh niên phải gắn lý tưởng của mình với lợi ích quốc gia, dân tộc

Đoàn viên, thanh niên phải gắn lý tưởng của mình với lợi ích quốc gia, dân tộc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác Hồ thuộc Khối các cơ quan trung ương. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn và khát vọng lớn; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong đó có thanh niên Khối các cơ quan trung ương. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải xác định được lý tưởng, hoài bão của mình gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Theo Chủ tịch nước, thanh niên làm bất cứ việc gì cũng phải kiên trì, say mê, luôn luôn nỗ lực, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, tiến về phía trước và không bao giờ hài lòng với bản thân mình, với những kết quả mà mình đạt được. Chỉ như vậy mới tiến được những bước dài hơn, xa hơn, vững chắc hơn và đạt được mục tiêu cao cả hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các đoàn viên, thanh niên dù ở vị trí nào cũng phải làm thật tốt công việc của mình với trách nhiệm và chất lượng cao nhất để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là điển hình thanh niên tiên tiến, cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống, góp phần thúc đẩy đất nước ngày càng phát triển. Cùng với đó, phải luôn giữ vững tinh thần thanh niên tiên tiến, làm theo lời Bác.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức Đảng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh niên. Chủ tịch nước tin tưởng, bằng ý chí, tài năng và nghị lực sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan trung ương tiếp tục lập được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

TRẦN BÌNH