Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh, bầu bổ sung nhân sự mới

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh, bầu bổ sung nhân sự mới

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Quốc Anh (bìa trái) và đồng chí Lê Hữu Toàn.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Quốc Anh, do thay đổi công tác, giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc (Kiên Giang).

HĐND tỉnh Kiên Giang bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang Lê Hữu Toàn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X đã thông qua 19 nghị quyết.

Trong đó, Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2024 là 2.436 biên chế (giảm 27 biên chế so năm 2023). Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang năm 2024 là 28.440 người (giảm 494 người so năm 2023). Phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc cho sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập giai đoạn 2022-2026 là 524 người.

Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024 với tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 3.448 người, tăng 300 người so với Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; các trường hợp tăng cao là TP. Rạch Giá, Phú Quốc, huyện Hòn Đất.