Sư đoàn 5 tổ chức lễ ra quân huấn luyện

Sư đoàn 5 tổ chức lễ ra quân huấn luyện

Tại lễ ra quân có hơn 2.500 đồng chí đại diện cho cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn 5 đã được quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023.

Nội dung huấn luyện gồm: giáo dục chính trị; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, xây dựng chính quy; huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục – thể thao; huấn luyện hậu cần, quân y; huấn luyện kỹ thuật tác chiến và phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh. Thời gian huấn luyện là 65 ngày.

Các chiến sĩ tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Tại buổi lễ, đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2022 cho 132 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2022, trong đó có Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn 5 – Quân khu 7.

Sau đó, các đơn vị Trung đoàn thuộc Sư đoàn 5 cũng đã ký kết giao ước thi đua. Cuối phần lễ, Sư đoàn 5 tiến hành duyệt đội ngũ, với khí thế sôi nổi, nhất quán quan điểm bảo vệ tổ quốc “từ sớm, từ xa”, “Giữ nước, từ khi nước chưa nguy”, ngay từ thời bình phải không ngừng nâng cao cảnh giác, mài sắt ý chí chiến đấu, khổ công huấn luyện, rèn luyện “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, gian khổ hôm nay là cơ sở cho chiến thắng ngày mai.

NGUYÊN VŨ