Trao Quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trao Quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thẩm định của Bộ Nội vụ, thống nhất của Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 22/12/2023 bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngày 29/12/2023, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã có Quyết định 1658-QĐ/ĐUK chuẩn y ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tâp đoàn Dầu khí Việt Nam

Việc ông Lê Mạnh Hùng được giao đảm nhiệm trọng trách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tâp đoàn Dầu khí Việt Nam, người đứng đầu, có trách nhiệm cao nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023 ngành dầu khí đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã đoàn kết, đổi mới tư duy, cách thức tổ chức thực hiện, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để triển khai quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2023. Đã xử lý được rất nhiều việc khó, phức tạp, tồn đọng của Tập đoàn trong năm qua như xử lý vướng mắc tại các dự án điện Thái Bình 2, Long Phú 1, Sông Hậu 1, Chuỗi dự án Lô B,…..

Đặc biệt về sản xuất kinh doanh,toàn tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao tất cả các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh; Lập kỷ lục mới trong lịch sử hình thành và phát triển về Tổng doanh thu với 942,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6 nghìn tỷ đồng phá kỷ lục năm 2022; tiếp tục là doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước đạt 135,5 nghìn tỷ đồng, đạt 173% kế hoạch, khẳng định vai trò là Tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu có quy mô lớn nhất, sức ảnh hưởng đối với nền kinh tế của đất nước.

Tiếp tục khẳng định về hiệu quả kinh tế thực sự của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 54,5 nghìn tỷ đồng (2,3 tỷ USD) – đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp khác gặp khó khăn, thậm trí thua lỗ. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là 26,87 triệu đồng/tháng cao hơn 2022 là 25,96 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, kết quả, thành tựu mà Tập đoàn Dầu khí đã đạt được. Những kết quả đó, đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung khá toàn diện của cả nước trong năm 2023.

Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm và có hiện quả các nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; các nhiệm vụ cụ thể giao Tập đoàn Dầu khí năm 2024 phải được cụ thể hóa vào kế hoạch của Tập đoàn cũng như của từng đơn vị để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát.

Theo Thủ tướng công tác nhân sự là khâu then chốt của then chốt và quyết định mọi vấn đề, vì vậy Thủ tướng đề nghị và giao cho ông Lê Mạnh Hùng cùng Hội đồng thành viên Tập đoàn triển khai ngay quy trình, thủ tục để kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Tập đoàn theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, minh bạch, khách quan, công tâm, đảm bảo lựa chọn được cán bộ thực sự có năng lực và được sự tín nhiệm, tôn vinh của cán bộ chủ chốt và người lao động dầu khí. Nghiêm cấm mọi hình thức tiêu cực, chạy chức, chạy quyền hoặc tác động làm mất đoàn kết nội bộ.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy và không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị, tiếp tục củng cố bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, dám nghĩ dám làm. Rà soát, cơ cấu lại các nguồn lực; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Các cấp ủy Đảng và người đứng đầu các doanh nghiệp, luôn có các quyết định kịp thời, chính xác trong chỉ đạo và điều hành; tiếp tục đoàn kết, động viên toàn thể Cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên lao động trong Tập đoàn phát huy truyền thống quý báu của những người làm dầu khí, bằng sự nỗ lực, lòng yêu nghề, sự lao động sáng tạo và ý chí quyết tâm, hãy đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Bám sát tình hình địa chính trị, xu thế và diễn biến của thị trường năng lượng, dầu khí trong nước và quốc tế để quản trị tốt biến động, tập trung công tác dự báo, đánh giá dư địa, động lực tăng trưởng tại các lĩnh vực kinh doanh. Phát huy công tác quản trị kế hoạch để phấn đấu hoàn thành các nhất các mục tiêu góp phần quan trọng để thúc đẩy phát triển đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong dài hạn.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ, công khai, minh bạch thông tin. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và kiểm soát rủi ro. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung đổi mới, áp dụng phương thức quản trị hiện đại, tận dụng tối đa những thành quả đã xây dựng và tích lũy được; kịp thời, nhạy bén trước xu thế chuyển đổi phát triển năng lượng toàn cầu hiện tại để điều hành, phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực.

Phấn đấu doanh thu toàn Tập đoàn tăng trưởng bình quân từ 3-6,5%/năm, tăng thu ngân sách hàng năm khoảng 10%.

Duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, cân đối các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; Xây dựng, củng cố và mở rộng quan hệ với các ngân hàng có uy tín trong nước, khu vực và trên thế thời để có thuận lợi trong công tác thu xếp và giải ngân vốn vào các dự án Dầu khí; Xây dựng các giải pháp để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn của các thành phần kinh tế khác đầu tư vào các dự án của Tập đoàn.

Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển trong toàn Tập đoàn, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc và đảm bảo tiến độ, hiệu quả các dự án trọng điểm ngành năng lượng, dầu khí đặc biệt là các Dự án: Chuỗi Dự án khí điện Lô B, Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 (hoàn thành vào cuối năm 2024, đầu năm 2025); Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất…; Phối hợp các đối tác nước ngoài tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác; Nghiên cứu các Dự án mới để tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao chuỗi giá trị dầu khí.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng số vào phát triển ngành dầu khí. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao, tâm huyết cho những lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số kết nối các hệ thống ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin phù hợp với xu thế phát triển mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh,…

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các Bộ/ngành liên quan) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh kinh tế cho hoạt động dầu khí nhằm tăng cường sự hiện diện và kiên định nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông và Hải đảo.

Vũ Khuyên/VOV