Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm việc với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm việc với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu chúc mừng và gửi lời chúc thành công tới các Trưởng Cơ quan đại diện, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2024 – 2027 diễn ra trong bối cảnh có cả thách thức và cơ hội, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện, trên cương vị công tác mới của mình, cần nắm vững và triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng về đối ngoại và các nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước lớn, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các Trưởng Cơ quan đại diện chú trọng công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước biện pháp thúc đẩy quan hệ trên các kênh, lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan liên quan trong triển khai hoạt động đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại để bạn bè trên thế giới hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về vai trò, vị thế và uy tín của Đảng ta và đất nước ta trong khu vực và trên thế giới.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung với các Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024 – 2027. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trước đó, báo cáo khái quát tình hình triển khai công tác đối ngoại đảng của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trân trọng cảm ơn Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, các lãnh đạo và đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương có mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Diệp Trương (TTXVN)