Vạn Ninh: Triển khai Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Vạn Ninh: Triển khai Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh củng cố, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nhất là khu vực xã, thị trấn. Cùng với đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ; phân công cấp ủy viên cấp trên theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt với tổ chức đảng cấp dưới; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên và đôn đốc kiểm tra các cấp ủy, chi bộ thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, quan tâm phát triển đảng viên là giáo viên, học sinh, thanh niên, cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ngư dân, lực lượng dân quân, dự bị động viên, người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân…

PHÚ AN