Bảo đảm khoa học, minh bạch, đúng hướng dẫn trong việc tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân

Bảo đảm khoa học, minh bạch, đúng hướng dẫn trong việc tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao đổi với các lực lượng của phường Khương Đình tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình báo cáo về công tác tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã chia sẻ với những mất mát của nhân dân khu dân cư số 8, phường Khương Đình, đồng thời ghi nhận công tác tiếp nhận hỗ trợ tại phường những ngày qua được tổ chức nghiêm túc, công khai, bài bản.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, lực lượng tình nguyện viên phường Khương Đình đã không kể ngày đêm tham gia phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực khắc phục hậu quả vụ cháy nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, công tác tiếp nhận hỗ trợ, phân bổ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cần tiếp tục được bố trí khoa học hơn, đảm bảo tính minh bạch và đúng theo hướng dẫn.

Trao hỗ trợ của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho phường Khương Đình để hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy.

Ghi nhận những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ phối hợp với các ngành chức năng của thành phố và quận Thanh Xuân đề xuất phương án sử dụng, phân bổ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng và đảm bảo đúng quy định, đồng bộ.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã chuyển 10 triệu đồng do cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quyên góp trong sáng 18-9 để hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy.