Ô tô chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị t.ai n.ạn khiến một cầu thủ không qua khỏi

Ô tô chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị t.ai n.ạn khiến một cầu thủ không qua khỏi

ᴍộᴛ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʟʙ ʙóɴɢ đá ᴛʀẻ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ɢặᴘ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛʜɪ đấᴜ ᴛʀở ᴠề ʟàᴍ 𝟷 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟼, ᴜʙɴᴅ xã ᴘờ Ê, ʜᴜʏệɴ ᴋᴏɴ ᴘʟôɴɢ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴍộᴛ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʟʙ ʙóɴɢ đá ᴛʀẻ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ɢặᴘ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴋʜɪ ᴠừᴀ đɪ ᴛʜɪ đấᴜ ᴠề ᴋʜɪếɴ 𝟷 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ʙóɴɢ đá ᴛử ᴠᴏɴɢ (Ảɴʜ: ᴜʙɴᴅ xã ᴘờ Ê).

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟼, ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟸𝟺 (ᴛʜᴜộᴄ đèᴏ ᴠɪ Ô ʟắᴄ, xã ᴘờ Ê, ʜᴜʏệɴ ᴋᴏɴ ᴘʟôɴɢ, ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ), xᴇ ᴋʜáᴄʜ 𝟸𝟿 ᴄʜỗ ʙᴋs: 𝟿𝟸ʙ-𝟶𝟶𝟸.𝟽𝟸 (ᴄʜưᴀ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ɴɢườɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ) ᴄʜở ᴄʟʙ ʙóɴɢ đá ᴛʀẻ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ đổ đèᴏ ᴠɪ Ô ʟắᴄ ʙấᴛ ɴɢờ ᴍấᴛ ʟáɪ ᴠà xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

ʜậᴜ ǫᴜả ᴋʜɪếɴ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛêɴ ᴠ.ᴍ.ʜ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟸) ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà 𝟹 ɴɢườɪ ᴛʀêɴ xᴇ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đɪ đườɴɢ ɢʜɪ ʟạɪ, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀêɴ ᴠì ɴé ᴍộᴛ ô ᴛô đɪ ɴɢượᴄ ᴄʜɪềᴜ ᴠà ʙị ʟậᴛ xᴜốɴɢ ʙêɴ đườɴɢ.

ʜìɴʜ ảɴʜ ɢʜɪ ʟạɪ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛử ᴠᴏɴɢ (ᴄʟɪᴘ: ᴜʙɴᴅ xã ᴘờ Ê).

ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.