Vụ tài xế xe hơi bị đ.ánh sau tai nạn ở Phú Yên: Nạn nhân đã t.ử v.ong

Vụ tài xế xe hơi bị đ.ánh sau tai nạn ở Phú Yên: Nạn nhân đã t.ử v.ong

sᴀᴜ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ, ᴍộᴛ ᴛàɪ xế xᴇ ʜơɪ ở ᴘʜú ʏêɴ ᴄầᴍ ɢậʏ ʙóɴɢ ᴄʜàʏ đ.áɴʜ đốɪ ᴘʜươɴɢ ᴛʜì ʙị ɴɢườɪ ɴàʏ ɢɪậᴛ ɢậʏ đ.áɴʜ ʟạɪ ᴅẫɴ đếɴ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ.

sáɴɢ 𝟸𝟹/𝟻, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ʙáᴄ sĩ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ɴᴀᴍ ʙìɴʜ – ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ Địɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ôɴɢ ʟê ᴍɪɴʜ ʜᴏàɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟿, ở ᴘʜườɴɢ 𝟷, ᴛᴘ ᴛᴜʏ ʜòᴀ, ᴛỉɴʜ ᴘʜú ʏêɴ) – ɴɢườɪ ʙị đ.áɴʜ sᴀᴜ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʀướᴄ đó ᴛạɪ ᴘʜú ʏêɴ đã ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ.

“ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴛ.ʜɪ ᴛ.ʜể ɴạɴ ɴʜâɴ đã đượᴄ đưᴀ xᴜốɴɢ ɴʜà đạɪ ᴛʜể để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ”, ʙáᴄ sĩ ʙìɴʜ ɴóɪ.

ʟê ᴄʜí Đạᴛ ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ (Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ)

ᴛʜᴇᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ Địɴʜ, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ǫᴜá ɴặɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ, ᴛɪêɴ ʟượɴɢ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ. ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟿ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟻, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʜở ᴍáʏ, ᴄ.ʜếᴛ ʟâᴍ sàɴɢ, đếɴ sáɴɢ 𝟸𝟹/𝟻 ᴛʜì ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟸ʜ𝟹𝟶 ᴛốɪ 𝟸𝟷/𝟻, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ô ᴛô ʙᴋs 𝟽𝟾ᴀ-𝟶𝟿𝟷.𝟿𝟾 ᴄʜạʏ ᴛʀêɴ đườɴɢ ʟê ᴅᴜẩɴ đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴘʜườɴɢ 𝟽, ᴛᴘ ᴛᴜʏ ʜòᴀ, ᴛỉɴʜ ᴘʜú ʏêɴ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ʙắᴄ – ɴᴀᴍ.

ᴋʜɪ đếɴ ᴛʀướᴄ số ɴʜà 𝟹𝟾𝟻 ʟê ᴅᴜẩɴ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ ᴍáʏ ʙᴋs 𝟽𝟾ɢ𝟷-𝟼𝟸𝟸.𝟶𝟺 ᴅᴏ ʟê ᴄʜí Đạᴛ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟻, ᴛʀú ᴋʜᴜ ᴘʜố ᴛʀᴜɴɢ ʜòᴀ, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴄủɴɢ sơɴ, ʜᴜʏệɴ sơɴ ʜòᴀ, ᴘʜú ʏêɴ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ, Đạᴛ ɴɢã xᴜốɴɢ đườɴɢ ʀồɪ ɴɢồɪ ᴛʀướᴄ đầᴜ xᴇ ʜơɪ ᴄ.ʜửɪ ʙ.ớɪ ôɴɢ ʜᴏàɴɢ.

ʟúᴄ ɴàʏ, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴍở ᴄốᴘ xᴇ ʟấʏ ɢậʏ ʙóɴɢ ᴄʜàʏ (ʙằɴɢ ᴋɪᴍ ʟᴏạɪ ᴅàɪ 𝟽𝟶,𝟻ᴄᴍ) đ.áɴʜ ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴠàᴏ ᴄʜâɴ Đạᴛ.

ʙị đ.áɴʜ, Đạᴛ ɢɪậᴛ ʟấʏ ɢậʏ ʙóɴɢ ᴄʜàʏ đ.áɴʜ ʟạɪ ʜᴀɪ ᴄáɪ ᴛʀúɴɢ ᴠùɴɢ đầᴜ ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ɴɢã xᴜốɴɢ đườɴɢ ʙấᴛ ᴛỉɴʜ. Đạᴛ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴅùɴɢ ᴄʜâɴ đạᴘ ɴʜɪềᴜ ᴄáɪ ᴠàᴏ ᴠùɴɢ ᴄổ ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ʀồɪ ʙỏ đɪ.

ʟê ᴄʜí Đạᴛ đ.áɴʜ ᴠàᴏ đầᴜ ôɴɢ ʜᴏàɴɢ, đạᴘ ɴʜɪềᴜ ᴄáɪ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙỏ đɪ (Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ)

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴘʜú ʏêɴ, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ʙị đ.áɴʜ ᴅẫɴ đếɴ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ ɴặɴɢ, ᴛụ ᴍ.áᴜ ɴɢᴏàɪ ᴠà ʙêɴ ᴅướɪ ᴍàɴɢ ᴄứɴɢ ᴛʜáɪ ᴅươɴɢ ʙêɴ ᴛʀáɪ, ᴠùɴɢ ᴛʀáɴ ʜᴀɪ ʙêɴ, ɴứᴛ sọ ᴛʜáɪ ᴅươɴɢ ᴠà ᴠùɴɢ đỉɴʜ ʙêɴ ᴛʀáɪ…

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴘʜú ʏêɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛᴜʏ ʜòᴀ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ Đạᴛ.

Đếɴ 𝟿ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟻, Đạᴛ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴘʜú ʏêɴ đầᴜ ᴛʜú ᴠà ʙị ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự để ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.